image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 เดินหน้าขยายถนนมิตรไมตรีจากถนนวิภาวดีรังสิตถึงถนนประชาสงเคราะห์ รองรับปริมาณการจราจรโดยรอบศาลาว่าการกทม.2
                (7 ก.พ.61) เวลา 11.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนนมิตรไมตรี ช่วงจากถนนวิภาวดีรังสิตถึงถนนประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนมิตรไมตรี ช่วงจากถนนวิภาวดีรังสิตถึงถนนประชาสงเคราะห์ เริ่มสัญญาวันที่ 28 ก.ย.60 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 ก.ค.61 ประกอบด้วย การก่อสร้างปรับปรุงขยายถนนเดิมขนาด 4 ช่องจราจร เป็นขนาด 5-6 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 800 ม. พร้อมทางเท้า ระบบระบายน้ำ ระบบป้ายและเครื่องหมายจราจร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร และส่วนประกอบอื่นๆ ระยะเวลาก่อสร้าง 300 วัน สำหรับโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนมิตรไมตรี ช่วงจากถนนวิภาวดีรังสิตถึงถนนประชาสงเคราะห์ เป็นส่วนหนึ่งของถนนตามแนวผังเมืองกทม.พ.ศ. 2556 สาย ง 13 เพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น บริเวณโดยรอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 รวมทั้งโครงการพัฒนาชุมชนเมืองดินแดงโดยการเคหะแห่งชาติ รองรับการเจริญเติบโตของชุมชนที่พักอาศัยในพื้นที่โดยรอบ ขณะนี้ผู้รับจ้างได้เริ่มดำเนินการขุดลอกกรุยทาง รื้อถอนโครงสร้างอาคารจอดรถ รื้อย้ายอาคารพนักงานรักษาความปลอดภัย รื้อรั้วคอนกรีตบล็อกเดิม เตรียมตอกเสาเข็มสร้างรั้วคอนกรีตใหม่ พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่อยู่ในเขตแนวก่อสร้างเพื่อรื้อย้ายสิ่งกีดขวาง อาทิ แขวงทางหลวงกรุงเทพ รื้อย้ายเสาโคมไปแสงสว่างและป้ายจราจร สำนักการระบายน้ำ รื้อย้ายบ่อบำบัดน้ำเสียบริเวณปั๊มน้ำมันและสวนป่า สำนักการจราจรและขนส่ง รื้อย้ายป้ายจราจร เสาไฟฟ้าแสงสว่าง กล้องCCTV ตู้ควบคุม และป้ายสัญญาณบนทางเท้า สำนักสิ่งแวดล้อม รื้อย้ายเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ ล้อมย้ายต้นไม้และไม้พุ่ม จำนวน 46 ต้น เรียบร้อยแล้ว สำนักงานเขตดินแดง ล้อมย้ายต้นไม้และไม้พุ่ม จำนวน 71 ต้น ล้อมย้ายแล้ว 61 ต้น  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด รื้อย้ายฝาบ่อพักบนทางเท้า สายสัญญาณบนเสาไฟ การไฟฟ้านครหลวง รื้อย้ายเสาไฟฟ้าบนทางเท้า จำนวน 53 ต้น รื้อย้ายแล้ว 30 ต้น และฝาบ่อพักบนผิวจราจร นอกจากนี้ในระหว่างการก่อสร้างปรับปรุงถนนมิตรไมตรี ผู้รับจ้างจะดำเนินการติดตั้งแบริเออร์ปิดกั้นการจราจรในบางส่วน เพื่อใช้พื้นที่ในการก่อสร้างและเพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน โดยจะติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนทราบและหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว ปัจจุบันผลงานที่ทำได้ 2.23% อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนมิตรไมตรี ช่วงจากถนนวิภาวดีรังสิตถึงถนนประชาสงเคราะห์แล้วเสร็จ จะสามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทาง เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรโดยรอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ตลอดจนรองรับการเจริญทางเติบโตและการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่เขตดินแดงและบริเวณใกล้เคียงต่อไป
 
-----  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
แหล่งที่มาข้อมูล : http://prbangkok.com/index.php/2017-06-19-08-16-07/executives/3158-2-32