image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 เร่งรัดติดตามโครงการตัดถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะและสะพานข้ามคลองเปรมประชากรย่านหลักสี่


                (7 ก.พ.61) เวลา 09.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนกำแพงเพชร 6 (ถนนหมายเลข 8) และโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองเปรมประชากรเชื่อมต่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กับถนนแจ้งวัฒนะ 5 เขตหลักสี่ ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนกรุงเทพมหานครเดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เพิ่มโครงข่ายถนนเชื่อมต่อการเดินทาง เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตหลักสี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่
 
*เดินหน้าวางท่อขยายถนนเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯถึงถนนกำแพงเพชร 6
 
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนกำแพงเพชร 6 (ถนนหมายเลข 8) เริ่มสัญญาวันที่ 30 ก.ย.60 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 ก.ย.61 โดยมีสัญญาร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน ผลงานที่ทำได้ 5.50% โครงการดังกล่าวเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาด 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ระยะทางประมาณ 891 ม. เขตทางกว้างประมาณ 16.5-19.0 ม. พร้อมคันหินทางเท้า ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ป้ายเครื่องหมายจราจร และก่อสร้างสะพานข้ามคลอง จำนวน 2 แห่ง เพื่อข้ามคลองเปรมประชากรและคลองบางตลาด ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการขยายช่องจราจรบริเวณด้านหน้าศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล จากเดิม 2 ช่องเป็นขนาด 4 ช่องจราจร และเตรียมย้ายเสาไฟฟ้าที่อยู่ในเขตแนวก่อสร้าง นอกจากนี้ได้กรุยทางปรับพื้นที่ด้านที่ติดกับคลองบางตลาด พร้อมทั้งขุดวางท่อระบายน้ำ สร้างบ่อพัก เตรียมตอกเสาเข็มสะพานข้ามคลองบางตลาด ส่วนบริเวณด้านข้างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (CAT) และนอร์ธปาร์คได้ดำเนินการปรับพื้นที่ขุดวางท่อระบายน้ำและสร้างบ่อพัก สำหรับสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำริมคลองเปรมประชากร จำนวน 8 หลัง อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเงินช่วยเหลือ โดยกองจัดกรรมสิทธิ์ได้ลงพื้นที่พูดคุยเจรจาบ้าน 2 หลัง ให้รื้อย้ายออกก่อน ส่วนการเวนคืนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบริเวณใกล้คลองบางตลาด จำนวน 6 แปลง กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนตามพระราชกฤษฎีกาเวนคืนแล้ว ด้านถนนวิภาวดีรังสิตผู้รับจ้างได้ปรับพื้นที่เปิดทางเข้าออกพร้อมทั้งขุดวางท่อระบายน้ำและสร้างบ่อพักริมถนนทั้ง 2 ฝั่งแล้ว ในโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักการโยธาติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จภายในสัญญา พร้อมทั้งกำชับผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการก่อสร้างบริเวณพื้นที่ที่ไม่มีอุปสรรคต่อโครงการ ตลอดจนให้คำแนะนำในการปรับแผนการทำงานและการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ เมื่อโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนกำแพงเพชร 6 (ถนนหมายเลข 8) แล้วเสร็จ จะช่วยอำนวยความสะดวกเชื่อมต่อการเดินทางแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณถนนวิภาวดีและถนนแจ้งวัฒนะ รวมทั้งเป็นการเพิ่มโครงข่ายถนนในพื้นที่หลักสี่และบริเวณใกล้เคียงให้มีประสิทธิภาพการจราจรคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
 
*เร่งมือตอกเสาเข็มสะพานข้ามคลองเปรมประชากรเชื่อมฝั่งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 
สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองเปรมประชากรเชื่อมต่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กับถนนแจ้งวัฒนะ 5 เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาด 2 ช่องจราจร ความกว้างประมาณ 11 ม. ความยาวประมาณ 47 ม. เริ่มสัญญาวันที่ 1 มิ.ย.60 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 พ.ค.61 ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน ผลงานที่ทำได้ 12.59% ประกอบด้วย งานตอกเสาเข็ม Bearing Unit ด้านถนนแจ้งวัฒนะ 5 จำนวน 48 ต้น จากทั้งหมด 96 ต้น เหลือด้านโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ งานตอกเสาเข็มสะพาน จำนวน 40 ต้น จากทั้งหมด 48 ต้น งานตอกเสาเข็มเขื่อนด้านโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จำนวน 30 ต้น จากทั้งหมด 60 ต้น เหลือด้านถนนแจ้งวัฒนะ 5  คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ 20 ก.พ.61 และเทคอนกรีตคานรัดหัวเข็มเขื่อนยาว 21 ม. แล้วเสร็จ นอกจากนี้การไฟฟ้าได้เข้าดำเนินการรื้อย้ายเสาไฟฟ้าบริเวณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่อยู่ในเขตแนวก่อสร้าง จำนวน 4 ต้น คาดว่าจะรื้อย้ายแล้วเสร็จวันที่ 12 ก.พ.61 ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กำชับผู้รับจ้างให้เร่งรัดการทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนให้คำแนะนำในการปรับแผนการทำงานและปรับลดเนื้องานบางส่วน อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองเปรมประชากรเชื่อมต่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กับถนนแจ้งวัฒนะ 5 แล้วเสร็จ ประชาชนจะสามารถเดินทางมาติดต่อและเข้ารับบริการระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เดิมกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนขยายได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนเชื่อมต่อการจราจรสองฝั่งคลองเปรมประชากร อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ ถนนวิภาวดีรังสิต และถนนในบริเวณใกล้เคียง
 
--------------------  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)