image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 ชวนร่วมงานตรุษจีนเยาวราช 16-17 ก.พ. นี้

 


                (6 ก.พ. 61) เวลา 14.00 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมแถลงข่าวการจัดงานตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2561 ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการการจัดงานตรุษจีนเยาวราช ประชาคมเขตสัมพันธวงศ์ สภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์ จัดงานตรุษจีนเยาวราชระหว่างวันที่ 16-17 ก.พ. 61 ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช และถนนต่อเนื่องในบริเวณใกล้เคียง ภายใต้แนวคิด “ร่ำรวย โชคดี ปีหมาทอง” โดยในปีนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรม และการแสดงเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ไทย-จีน กิจกรรมซึ่งแสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี ดร.แสงชัย โสตถีวรกุล เป็นประธานจัดงานตรุษจีนเยาวราชปี 2561 และ นายวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ ประธานฝ่ายรับเสด็จพระราชดำเนิน พ.ต.อ.สุวโรจน์ โชติกาญจนรัศมิ์ ผู้บังคับการสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2 นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ ประธานสมาคมเขตสัมพันธวงศ์ สื่อมวลชน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการแถลงข่าว ณ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ แบงค็อก เขตสัมพันธวงศ์
  
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เทศกาลตรุษจีนถือเป็นงานปีใหม่ของชาวจีนทั่วโลก และชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยด้วย ซึ่งได้มีการจัดงานตรุษจีนเป็นประจำทุกปี จนถือเป็นประเพณีที่สำคัญของชุมชนย่านเยาวราชที่มีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่จำนวนมาก โดยกรุงเทพมหานครเล็งเห็นความสำคัญของประเพณีดังกล่าว จึงได้ร่วมกับกลุ่มประชาคมเขตสัมพันธวงศ์ นักธุรกิจ ภาคเอกชน และประชาชนในท้องถิ่น จัดงานตรุษจีนเยาวราช ปี 2561 โดยได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อร่วมงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน และยังเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมให้ดียิ่งขึ้น และในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และประชาชนเที่ยวงานตรุษจีนเยาวราช ปี 2561 ที่ถนนเยาวราช ระหว่างวันที่ 16-17 ก.พ. 61
 
ประธานจัดงานตรุษจีนเยาวราชปี 2561 ได้กล่าวถึงการเตรียมงานตรุษจีน เยาวราช ปี 2561 ว่า การสนับสนุนการจัดงานประเพณีของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้เดินทางมาท่องเที่ยวและร่วมกันเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ (ตรุษจีน) ซึ่งเป็นการส่งเสริมรายได้ และเป็นมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น สำหรับในปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานในวันศุกร์ที่ 16 ก.พ. 61 เวลา 17.30 น. และ พล.ต.อ. อัศวิน ชวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกล่าวอวยพรพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเนื่องในวันตรุษจีน ในวันเสาร์ที่ 17 ก.พ. 61 เวลา 19.00 น. ณ บริเวณเวทีใหญ่ โดยในปีนี้คณะกรรมการจัดงานตรุษจีนเยาวราช ปี 2561 ได้ร่วมกันจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ มีการแสดง รวมทั้งกิจกรรมให้ชมมากมาย อาทิ การแสดงมายากลเปลี่ยนหน้ากากจีน การแสดงดนตรีด้วยเครื่องดนตรีจีน กู่เจิ้ง เอ้อหู ขลุ่ย ขิม การแสดงกายกรรมต่อตัว ไร้กระดูก การแสดงรำพัด นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม พื้นเมืองจากสาธารณรัฐประชาชนจีนบนเวทีหลักให้ชมตลอดงานทั้ง 2 วัน ตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืน จึงขอเชิญชวน ให้ทุกท่าน มาร่วมงานตรุษจีนเยาวราช ปี 2561 ในปีนี้ ในชื่องานว่า “ร่ำรวย โชคดี ปีหมาทอง”  
 
ประธานฝ่ายรับเสด็จพระราชดำเนิน กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมด้านการรับเสด็จว่า การจัดงานตรุษจีนเยาวราช ปี 2561 นี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช ดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานตรุษจีนเยาวราช ปี 2561 ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ในวันศุกร์ที่ 16 ก.พ. 61 เวลา 17.30 น. โดยในวันดังกล่าว ได้มีหมายกำหนดการเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนิน ดังนี้ ทรงนมัสการพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร จากนั้นเสด็จฯ เป็นองค์ ประธานเปิดงาน ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ทอดพระเนตรการแสดงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและการแสดงจากประเทศไทย ต่อจากนั้นเสด็จฯ โดยรถรางไปยังมูลนิธิเทียนฟ้าเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าแม่กวนอิม เสด็จฯ ชมบูธต่าง ๆ อาทิ ร้านภูฟ้า ร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาฯ ร้านมูลนิธิ เจ้าฟ้าสิรินธร ร้านมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ร้านภัทรพัฒน์ ร้านมูลนิธิรามาธิบดี บูธสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และบูธอาหาร หน้าภัตตาคาร หูฉลามไชน่าทาวน์ สกาล่า สาขา 2 จากนั้นเสด็จฯ ห้างขายยาเซี้ยงเฮงฮั่วกี่ และธนาคารกสิกรไทย (สาขาเยาวราช) แล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ  
  
ด้านผู้บังคับการสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2 กล่าวถึงเรื่องการเตรียมการรักษาความปลอดภัยว่า ในการจัดงานตรุษจีน เยาวราช ปี 2561 2 เรื่อง คือ การจราจร และการรักษาความปลอดภัย ด้านการจราจรจะมีการปิดการจราจร ตั้งแต่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถึงแยกราชวงศ์ โดยจะทำการปิดการจราจร เวลา 23.30 ของวันที่ 14 ก.พ. 61 ถึงเวลา 05.30 น. ของวันที่ 15 ก.พ. 61 จากนั้นจะเริ่มเปิดถนนทางเข้าให้เข้าได้แค่ช่องจราจรเดียว และปิดการจราจรเต็มพื้นที่ตั้งแต่ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 15 ก.พ. 61 ถึงเวลา 06.00 น. ของวันที่ 18 ก.พ. 61 ซึ่งระหว่างปิดการจราจรจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวก และจัดเส้นทางเลี่ยงให้แก่ประชาชนที่มีความจำเป็นจะต้องผ่านบริเวณดังกล่าว สำหรับด้านการรักษาความปลอดภัย ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล สถานีตำรวจนครบาลท้องที่ เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ทหาร พัน.ร.นรด. และ อปพร. เตรียมพร้อมในการดูแลประชาชน โดยจะมีกำลังทั้งในและนอกเครื่องแบบประจำในจุดต่างๆ ทั่วพื้นที่ตลอดการจัดงาน รวมทั้งมีการบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางการจัดงาน นอกจากนี้ยังได้มีการประสานกำลังเจ้าหน้าที่จากพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้การสนับสนุนกรณีเหตุฉุกเฉินต่างๆ อีกด้วย  
 
ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติฯ ร.10 พร้อมปรับแต่งภูมิทัศน์ถ.เยาวราช ก่อนเทศกาลตรุษจีน
จากนั้น เวลา 15.50 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนมิตรภาพไทย-จีน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่จีนหรือตรุษจีน โดยมี นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ พ.ต.ต.ดุสิต สมศักดิ์ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 นายวิศิษฏ์ ลิ้มประนะ ประธานฝ่ายรับเสด็จฯ นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ ประธานสมาคมเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมปลูกต้นร่วมผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 10 ต้น  ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา วงเวียนโอเดียน  รวมถึงปลูกต้นเตยเหลืองในกระถางโรมัน ล้างทำความสะอาดบริเวณทางเท้าและผิวจราจร ทาสีบาทวิถี และจัดระเบียบสายสื่อสายบริเวณถนนมิตรภาพไทย-จีน 
 




---------------------------------
 
แหล่งที่มาข้อมูล : http://prbangkok.com/index.php/2017-06-19-08-16-07/executives/3141-16-17