image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 เร่งปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางยี่ขัน เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำย่านถนนจรัญสนิทวงศ์
                (5 ก.พ.61) เวลา 10.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบางยี่ขัน เขตบางพลัด ซึ่งสอดคล้องตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ พร้อมวางมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตบางพลัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางยี่ขัน บริเวณซอยอรุณอัมรินทร์ 36 เขตบางพลัด ซึ่งสถานีสูบน้ำคลองบางยี่ขันเป็นสถานีสูบน้ำที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องจากสถานีสูบน้ำดังกล่าวมีปัญหารอยรั่วเกิดขึ้น กรุงเทพมหานครจึงได้จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม โดยได้ดำเนินการซ่อมพื้นดาดคอนกรีตเสริมเหล็กท้องคลอง ที่มีการชำรุดเพื่อไม่ให้น้ำรั่วเข้ามาและกดตอกเข็มเหล็กพืด (Sheet Pile) ปิดกั้นน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา โดยให้สูงจากก้นแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ 15 ซม.และเทดาดคอนกรีตเสริมเหล็กท้องคลอง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมเข้ายังสถานีสูบน้ำ อย่างไรก็ตามแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีความยาวทั้งหมด 58 กม. โดยมีแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมถาวรแล้ว 52 กม.และอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนให้เต็มพื้นที่ในความยาวอีก 854 ม.ใน 5 โครงการ ทั้งนี้ตามแผนโครงการจะต้องสิ้นสุดในวันที่ 20 ธ.ค.60 แต่เนื่องจากเกิดปัญหาความล่าช้าในเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลง ผู้รับจ้างจึงขอชะลองานในช่วงระหว่างวันที่ 23 ส.ค.60-24 ม.ค.61 ทำให้การปิดกั้นน้ำเพื่อปรับปรุงสถานีสูบน้ำบางยี่ขันล่าช้า โดยการซ่อมแซมจะใช้เวลาในการดำเนินการ 120 วัน คาดว่าการปรับปรุงซ่อมแซมจะแล้วเสร็จในเดือนเม.ย.61 โดยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำจากถนนจรัญสนิทวงศ์ลงคลองบางยี่ขันและไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป
 
--------------- (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)