image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 ขอเชิญร่วมงานเทศกาลดนตรีในสวนสมัยกาลดนตรีสากล ครั้งที่ 25 ตลอดก.พ.นี้
                (4 ก.พ.61) เวลา 17.30 น. นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดเทศกาลดนตรีในสวนสมัยกาลดนตรีสากล ครั้งที่ 25 โดยมี นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. ภาคีเครือข่ายการจัดงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี
 
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯ และบริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกันจัดงานเทศกาลดนตรีในสวนสมัยกาลดนตรีสากล อย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ครั้งที่ 25 โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้ใช้เวลาท่องเที่ยวและพักผ่อนในสวนสาธารณะให้มากขึ้น
 
ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า หนึ่งในนโยบายสำคัญของกรุงเทพมหานครคือการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมทางด้านดนตรี ซึ่งการเล่นดนตรีนอกจากจะช่วยเพิ่มพูนสุนทรีทางจิตใจแล้ว ยังช่วยให้เด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มีกิจกรรมทำในเวลาว่าง ส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน รวมทั้งช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดทุกประเภทด้วย
 
กรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมชมงานเทศกาลดนตรีในสวนสมัยกาลดนตรีสากล ครั้งที่ 25 ณ สวนลุมพินี ได้ทุกวันอาทิตย์ ตลอดเดือนก.พ.นี้ 
 
——————
 
แหล่งที่มาข้อมูล : http://prbangkok.com/index.php/2017-06-19-08-16-07/executives/3115-25-3