image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 กทม.จับมือเครือข่ายพัฒนาใต้สะพานข้ามคลองสนามชัย ตามนโยบายปรับพื้นที่เปลี่ยวเป็นพื้นที่โปร่ง

                (10 ม.ค. 61) เวลา 14.30 น. นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการปรับแต่งภูมิทัศน์จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม พื้นที่เขตบางขุนเทียน จุดใต้สะพานทางลอดข้ามคลองสนามชัย (สะพานวัดเลา) เพื่อบูรณการด้านการป้องกันอาชญากรรม ตามนโยบายปลอดภัยของพลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการปรับพื้นที่เปลี่ยวเป็นพื้นที่โปร่ง โดยมีเจ้าอาวาสและพระภิกษุสงฆ์วัดเลา เขตบางขุนเทียน นายศุภพงษ์ กฤษณพันธุ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานเขตบางขุนเทียน สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักเทศกิจ ผู้แทนจากสถานีตำรวจบางมด ทหารจาก ร.29 พัน 3 หมวดทางหลวงแสมดำ การไฟฟ้านครหลวง ชุมชนวัดกกและชุมชนวัดเลา ประชาชนจิตอาสา และผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างวินวัดกกและวัดเลา ร่วมพิธี ณ บริเวณใต้สะพานข้ามคลองสนามชัย (สะพานวัดเลา) เขตบางขุนเทียน
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีความต้องการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความปลอดภัย ซึ่งจากที่ได้รับฟังข้อมูลประวัติของสะพานแห่งนี้ ทำให้ทราบว่าพระภิกษุสงฆ์วัดกกและวัดเลาได้มีความพยายามที่จะทำจุดนี้ให้เป็นจุดที่มีความปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรม มาเป็นเวลายาวนาว กว่า 6 ปี โดยวันนี้นับเป็นโอกาสดีที่กรุงเทพมหานครได้ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและภาคประชาชน ในการสานต่อการพัฒนาพื้นที่เพื่อลดความเสี่ยงต่อไป ซึ่งนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย (COMMUNITY) เพื่อดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ชุมชนและสังคมให้มีความปลอดภัย โดยกรุงเทพมหานครได้ประสานขอความร่วมมือจากสถานีตำรวจนครบาลทุกสถานีสำรวจจุดเสี่ยง จุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในแต่ละพื้นที่ของกรุงเทพฯ เพื่อบูรณาการด้านการป้องกันอาชญากรรมตามนโยบายดังกล่าว ซึ่งในพื้นที่ของเขตบางขุนเทียน กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้แจ้งผลการสำรวจจุดเสี่ยง จุดล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรม โดยบริเวณใต้สะพานข้ามคลองสนามชัย เป็นจุดเสี่ยงที่มีการก่ออาชญากรรมเป็นอันดับ 1 โดยวันนี้เป็นการทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ทาสีปรับภูมิทัศน์ นอกจากนี้ยังสำรวจพื้นที่เพื่อติดตั้งกล้อง CCTV และปูแอสฟัลท์ เพื่อขยายถนนบริเวณใต้สะพานข้ามคลองสนามชัยต่อไป
 ............................ (อิทธิพล...กปส.รายงาน)