image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 เปิดอาคารสำนักงานเขตบางกอกน้อยแห่งใหม่ย่านถนนบางขุนนนท์

                (9 ม.ค.61) เวลา 11.49 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานเขตบางกอกน้อยแห่งใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตบางกอกน้อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ อาคารสำนักงานเขตบางกอกน้อยแห่งใหม่ ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
 
กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตบางกอกน้อยแห่งใหม่ บนที่ดินของกรมธนารักษ์ มีเนื้อที่ 7 ไร่ 14 ตารางวา บริเวณถนนบางขุนนนท์ ลักษณะเป็นอาคารสองหลังเชื่อมต่อกัน ด้านหน้าเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้น มีดาดฟ้า และด้านหลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 7 ชั้น พร้อมที่จอดรถยนต์ 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,200 ตร.ม. โดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตบางกอกน้อยแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 26 มี.ค.58 ทั้งนี้อาคารสำนักงานเขตบางกอกน้อยแห่งใหม่ สร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารสำนักงานเขตหลังเดิม ที่ตั้งอยู่ในซอยจรัญสนิทวงศ์ 32 บริเวณวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ติดกับคลองบางกอกน้อย ซึ่งเปิดให้บริการประชาชนมาเป็นเวลายาวนาน จนมีสภาพเก่าและชำรุดทรุดโทรม รวมทั้งตั้งอยู่ในซอยลึกและคับแคบ ไม่สะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการ ส่วนอาคารสำนักงานเขตบางกอกน้อยแห่งใหม่ตั้งอยู่ติดถนนบางขุนนนท์ มีรถโดยสารประจำทางสาย 57 ปอ.79 และรถสองแถวผ่านหลายสาย เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการ โดยได้เปิดให้บริการประชาชนเข้ามาติดต่อราชการตั้งแต่ 4 ก.ย.60 เป็นต้นมา ก่อนจะได้ฤกษ์เปิดอาคารอย่างเป็นทางการในวันนี้
 
ทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน เพื่อให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อราชการ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครกระชับ” ที่มีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอย่างกระชับ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีศูนย์กลางให้บริการและพัฒนาเมืองอย่างมีศักยภาพ ซึ่งสำนักงานเขตถือว่าเป็นหน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด จึงจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการกับสำนักงานเขตทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร
 
สำหรับประวัติเขตบางกอกน้อย เดิมมีชื่อว่า อำเภออมรินทร์ เป็นอำเภอที่ 21 ใน 25 อำเภอชั้นในของพระนครตามประกาศกระทรวงนครบาลในปี พ.ศ. 2458 จากนั้นปี พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่ออำเภออมรินทร์เป็น อำเภอบางกอกน้อย พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่ออำเภอหงสารามเป็นอำเภอบางกอกใหญ่ เปลี่ยนชื่ออำเภอราชคฤห์เป็นอำเภอบางยี่เรือ และเปลี่ยนชื่ออำเภอบุปผารามเป็นอำเภอคลองสาน เนื่องจากชื่อเดิมยังไม่เหมาะสมกับตำบลที่ตั้งอันเป็นหลักฐานโบราณ ในขณะนั้นอำเภอบางกอกน้อยมีเขตปกครอง 8 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลบางอ้อ ตำบลบางพลัด ตำบลบางบำหรุ ตำบลบางยี่ขัน ตำบลบางขุนนนท์ ตำบลบางขุนศรี ตำบลศิริราช และตำบลบ้านช่างหล่อ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2515 ได้มีประกาศคณะปฏิวัติ ยกเลิกหน่วยการปกครองจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล ในเขตจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีเป็นหน่วยการปกครองเดียว คือ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เปลี่ยนคำว่าอำเภอเป็นเขต และตำบลเป็นแขวง ดังนั้น อำเภอบางกอกน้อยจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเขตบางกอกน้อย ต่อมาในปี พ.ศ.2532 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตบางกอกน้อย โดยแบ่งพื้นที่แขวงบางพลัด แขวงบางอ้อ แขวงบางยี่ขัน และแขวงบางบำหรุ ไปจัดตั้งเป็นเขตบางพลัด เพื่อให้หน่วยงานราชการดูแลปกครองพื้นที่ได้สะดวกขึ้น และได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยในปี พ.ศ.2534 ตัดพื้นที่เขตบางพลัดเฉพาะฝั่งใต้ถนนบรมราชชนนีและถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า กลับมาเป็นพื้นที่ของเขตบางกอกน้อย และได้รับการจัดตั้งเป็นแขวงอรุณอมรินทร์ ปัจจุบันเขตบางกอกน้อย แบ่งการปกครองออกเป็น 5 แขวง ประกอบด้วย แขวงศิริราช แขวงบ้านช่างหล่อ แขวงบางขุนนนท์ แขวงบางขุนศรี และแขวงอรุณอมรินทร์ ทั้งนี้เขตบางกอกน้อย เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ซึ่งถือเป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมทางฝั่งธนบุรี โดยมีคำขวัญประจำเขตว่า “สมเด็จโตวัดระฆัง วังหลังตั้งอยู่ อู่เรือพระราชพิธี สถานีรถไฟ คลองใหญ่มีชื่อ เลื่องลือเครื่องลงหิน นามระบิลช่างหล่อ งามลออวัดวา”
 
-------------------------  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)