image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง


   


                (6 ม.ค. 61) เวลา 15.25 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งนายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายพิชญา นาควัชระ และนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธี ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต เขตดุสิต
 
เมื่อ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เดินทางถึงพระลานพระราชวังดุสิต ได้วางพวงมาลัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายความเคารพพระราชอาสน์ จุดเทียนทอง เทียนเงิน และจุดธูปที่โต๊ะเครื่องบวงสรวง โหรหลวงลั่นฆ้องชัย ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ผู้แทนพระองค์จุดธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวง จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ หัวหน้างานโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง อ่านโองการบวงสรวง จบแล้ว ผู้แทนพระองค์ไปยังชาลาหน้าพระเมรุมาศจำลอง สุหร่าย และรับค้อนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทุบที่ชาลาหน้าพระเมรุมาศ 3 ครั้ง แล้วโปรยดอกไม้ โหรหลวงลั่นฆ้องชัย ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ผู้แทนพระองค์ไปยังบริเวณหน้าโต๊ะเครื่องบวงสรวง จับสายสูตร อัญเชิญนพปฎลเศวตฉัตรลงจากพระเมรุมาศจำลอง โหรหลวงลั่นฆ้องชัย ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าโต๊ะเครื่องบวงสรวง ถวายความเคารพพระราชอาสน์ เป็นอันเสร็จพิธี
 
ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง เพื่อให้พสกนิกรร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 60 ด้วยทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนชาวไทยมาตลอดพระชนม์ชีพ และทรงปรารถนาที่จะให้ประชาชนชาวไทยได้มีส่วนร่วมในการส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยทรงรับรู้และเข้าพระราชหฤทัยถึงความรัก ความเทิดทูน ความจงรักภักดี และความอาลัยของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่มีต่อพระองค์เช่นกัน ในการนี้ จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง 85 แห่ง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยแผนกสถาปนิกในพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร ได้ร่วมกันจัดทำแบบก่อสร้างอย่างงดงามและสมพระเกียรติเช่นเดียวกับพระเมรุมาศองค์จริง โดยรูปแบบเป็นสถาปัตยกรรมไทยรูปทรงบุษบก ขนาดของฐานมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 16 เมตร มีองค์พระเมรุมาศตั้งอยู่กึ่งกลาง กว้าง 4 เมตร 50 เซนติเมตร ยาว 4 เมตร 50 เซนติเมตร ความสูงรวมตั้งแต่ฐานไปถึงยอดประมาณ 22 เมตร 35 เซนติเมตร โดยบริเวณกึ่งกลางประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 
 
สำหรับพระเมรุมาศจำลอง ณ พระลานพระราชวังดุสิต มีความแตกต่างจากพระเมรุมาศจำลองอีก 84 แห่ง โดยเป็นแห่งเดียวที่ฉัตรยอดพระเมรุมาศจำลองเป็นนพปฎลเศวตฉัตร ซึ่งเป็นฉัตรสีขาว 9 ชั้น เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตพระราชฐาน ส่วนอีก 84 แห่ง ยอดพระเมรุมาศจำลองเป็นนพปฎลสุวรรณฉัตร ซึ่งเป็นฉัตรสีทอง 9 ชั้น และยังเป็นพระเมรุมาศจำลององค์เดียวที่ทำจากไม้สักทองทั้งหลัง
 
ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในการรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองนั้นจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งกรุงเทพมหานครนครจะได้ประสานไปยังสำนักพระราชวังเพื่อจัดทำแผนการรื้อถอน รวมถึงการนำสิ่งปลูกสร้างไปจัดเก็บไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมต่อไป ส่วนพระเมรุมาศจำลองบริเวณท้องสนามหลวงจะมีพิธีบวงสรวงเพื่อทำการรื้อถอนในวันที่ 11 ม.ค. 61 โดยจะใช้เวลาในการรื้อถอนพระเมรุมาศและปรับพื้นที่ประมาณ 60 วัน จากนั้นจะคืนพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวงในวันที่ 15 มี.ค. 61
 
-------------------------------- (พัทธนันท์...กปส. รายงาน)