image
Main Menu
BANGKOK
Hot News

  กทม.ขอเชิญคนไทยร่วมสวดมนต์ข้ามปีและทำบุญตักบาตรที่ลานคนเมือง เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ 2561
                (26 ธ.ค.60) เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าว “การจัดงานเทศกาลปีใหม่กรุงเทพมหานครและกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2561” โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ กทม.
 
เริ่มต้นปีใหม่ลด ละ เลิก อบายมุข เริ่มต้นดีชีวิตดี
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครกำหนดจัดงาน “เทศกาลปีใหม่กรุงเทพมหานครและกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2561” ขึ้น เพื่อดำรงรักษาวัฒนธรรม ประเพณี ที่ดีงาม พร้อมทั้งส่งเสริมค่านิยมในการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการลด ละ เลิก อบายมุขและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เดินทางท่องเที่ยวและร่วมกิจกรรมในงานเทศกาลประจำปี โดยจัดงานระหว่างที่ 31  ธ.ค.60 - 1 ม.ค.61 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า) โดยมีกิจกรรมหลากหลายเน้นการจัดกิจกรรมทางศาสนา อาทิ การทำบุญตักบาตร การสวดมนต์ข้ามปี การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การจัดนิทรรศการ และการออกร้านผลิตภัณฑ์ชุมชน 50 เขต ฯลฯ
 

อัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตรให้ประชาชนสักการะ ณ ลานคนเมือง 31 ม.ค.60 - 1 ม.ค.61
โดยในวันที่ 31 ธ.ค.61 เวลา 09.00 - 11.30 น. กรุงเทพมหานครอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร จากบริเวณหอพระฯ ภายในศาลาว่าการกทม. ไปประดิษฐานบนมณฑป ณ ลานคนเมือง ให้ประชาชนสักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค.60 เวลา 11.30 น. ต่อเนื่องไปจนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 1 ม.ค. 61โดยขบวนแห่อัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร เริ่มจากศาลาว่าการกทม. เข้าสู่ถนนศิริพงษ์ ถนนบูรพา ถนนตรีเพชร วัดราชบูรณราชวรวิหาร (วัดเลียบ) วนสะพานพุทธ กลับเข้าถนนจักรเพชร ถนนบ้านหม้อ ถนนเฟื่องนคร ถนนตะนาว (ผ่านศาลเจ้าพ่อเสือ) สี่แยกคอกวัว ถนนสิบสามห้าง ถนนพระสุเมรุ เลี้ยวขวาที่แยกผ่านฟ้า ถนนราชดำเนินกลาง ถนนดินสอ เข้าสู่ลานคนเมือง จากนั้นอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนมณฑป ณ ลานคนเมือง ทั้งนี้ ขบวบอัญเชิญพระฯ จะจอดให้ประชาชนสักการะระหว่างทาง จำนวน 2 จุด ประกอบด้วย วัดราชบูรณราชวรวิหาร (วัดเลียบ) และถนนสิบสามห้าง 
 
นอกจากนี้ ในช่วงเย็นเวลา 15.00 – 24.00 น. มีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการออกบูทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 50 เขต โดยมี การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การแสดงศิลปะพื้นบ้าน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย และการออกบูทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน อาหารและเครื่องดื่ม อันเลื่องชื่อทั้ง 50 เขต พร้อมทั้งกิจกรรมสาธิตและเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาต่าง ๆ ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
 
ร่วมสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศล
ในช่วงค่ำของวันเดียวกัน (31 ธ.ค.60) กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสมงคลขึ้นปีใหม่และเพื่อความสถิตสถาพรแห่งพระพุทธศาสนา แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาดังนี้ เวลา 19.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ น้อมถวายเป็นพระราชกุศล โดยนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ จำนวน 10 รูป ร่วมประกอบพิธี ได้แก่ สมเด็จพระพุฒาจารย์  เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารพระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร พระเทพปริยัติเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร พระราชรัตนมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร พระวินัยสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระสุวรรณเจติยาภิบาล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร พระพิพัฒนวราภรณ์ เจ้าอาวาสเจ้าอาวาสวัดสุนทรธรรมทาน พระพิศาลประชานาถ เจ้าอาวาสวัดสุทธาราม พระพิศิษฎ์วิหารการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พระครูธรรมรักขิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไผ่เงินโชตนาราม และการแสดงเสวนาธรรมโดยพระเทพปฏิภาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหารและผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

จากนั้น เวลา 22.00 น. เริ่มพิธีสวดมนต์ข้ามปี โดย ศ.ดร.พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสฯ เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และคณะสงฆ์จากวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหารและวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ร่วม เจริญพระพุทธมนต์ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ได้จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ จำนวน 5,000 เล่ม สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางมาเข้าร่วมพิธีฯ ณ ลานคนเมืองด้วย
 
ตักบาตรพระสงฆ์ 166 รูป ณ ลานคนเมือง และร่วมสักการะ 9 พระอาราม ไหว้พระงามรับพรปีใหม่ 2561
สำหรับวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2561 วันที่ 1 ม.ค.61 กรุงเทพมหานครจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 โดยนิมนต์พระราชาคณะ จำนวน 10 รูป พระสงฆ์ จำนวน 166 รูป ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และรับบิณฑบาตร ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) 
 
นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด ในวันที่ 1 ม.ค.61 ระหว่างเวลา 07.00 – 17.00 น. เพื่อความเป็นสิริมงคลของประชาชนในการเริ่มต้นปีใหม่ 2561 โดยจัดเตรียมรถบัสจำนวน 4 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดกิจกรรม ได้แก่ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วัดโสมนัสราชวรวิหาร วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดอนงคารามวรวิหาร วัดพิชยญาติการามวรวิหาร และวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าได้ที่กองการท่องเที่ยว เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2225 7612 - 5  ระหว่างวันที่ 26 - 29 ธ.ค.60 ในเวลาราชการ
 
ตั้ง 15 จุด บริการประชาชน ในเส้นทางถนนสายหลักตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของมาตรการรักษาความปลอดภัย กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมดูแลประชาชน ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.60- 3 ม.ค.61 โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปพร. ตลอดจนอาสาสมัครภาคประชาชน ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทหาร และหน่วยความมั่นคง ดูแลความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยตั้งจุดบริการประชาชน จำนวน 15 จุด  ในเส้นทางทางสายหลักและสถานีขนส่ง 3 แห่ง ประกอบด้วย 1. ถนนบรมราชชนนีฝั่งขาออก บริเวณปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์ แยกฉิมพลี ทางคู่ขนาน เขตทวีวัฒนา 2. ถนนเพชรเกษมฝั่งขาออก บริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองแขม ซ.เพชรเกษม 79 เขตหนองแขม 3. ถนนพระรามที่ 2 มุ่งหน้ามหาชัย บริเวณปั๊มน้ำมัน ป.ต.ท. เลยสำนักงานเขตบางขุนเทียนประมาณ 2 กม. เขตบางขุนเทียน4. บริเวณสถานีรถไฟดอนเมือง ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออก เขตดอนเมือง 5. ถนนสุวินทวงศ์ บริเวณใต้สะพานรถข้ามแยกมหานคร-ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก 6. บริเวณปั๊มน้ำมันบางจาก กิโลเมตรที่ 4+300 ถนนบางนา-ตราด เขตบางนา 7. ถนนเอกชัยตัดถนนกาญจนาภิเษก เขตบางบอน 8. ถนนตัดใหม่ (ถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4) หน้าศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ เขตตลิ่งชัน 9. ถนนเจ้าคุณทหารตัดถนนฉลองกรุง ใกล้ป้อมตำรวจแยกเจ้าคุณทหาร เขตลาดกระบัง 10. ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม (ปากซอยธนูลักษณ์) เขตยานนาวา 11. ถนนพระรามที่ 3 หน้าห้างเซนทรัล สาขาพระราม 3 เขตยานนาวา 12. ถนนศรีนครินทร์ หน้าห้างซีคอนสแควร์ เขตประเวศ 13. สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่-ตลิ่งชัน) เขตตลิ่งชัน 14. สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย) เขตคลองเตย และ 15. สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต) เขตจตุจักร เพื่อดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยรถยนต์ ตลอดจนรณรงค์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อันเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เช่น การลดความเร็วเพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัย การรณรงค์เมาไม่ขับ ง่วงไม่ขับ รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ และจัดเตรียมหน่วยกู้ภัย และหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน เตรียมความพร้อมช่วยเหลือและรักษาพยาบาลแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในกรณีเกิดอุบัติเหตุต่างๆ โดยได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ ณ สำนักงานปกครองและทะเบียน ศาลาว่าการทม. ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานกับภาคีเครือข่าย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อการดูแลพี่น้องประชาชนตลอดช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทั้งนี้ หากมีเหตุด่วนเหตุร้ายสามารถแจ้งเหตุได้ที่ โทร.199 และสายด่วน กทม.1555
 
ขอความร่วมมือประชาชนไม่จุดพลุ ประทัด และไม่ปล่อยโคมลอยโดยเด็ดขาด
นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือจากผู้ผลิตไม่จำหน่ายดอกไม้เพลิงและโคมลอย และขอความร่วมมือประชาชนไม่จุดพลุ ประทัด และไม่ปล่อยโคมลอยโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยจะดำเนินการกวดขันและจับกุมผู้ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลแห่งความสุข
 
----------------------------------------

แหล่งที่มาข้อมูล : http://prbangkok.com/index.php/2017-06-19-08-16-07/executives/2681-2561-4