image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 กรุงธนเหนือพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 61
                (26 ธ.ค.60) เวลา 14.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ ครั้งที่ 7/2560 เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่เขต อาทิ การดำเนินการขุดลอกคูคลอง การล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โครงการทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา โดยมีนายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้อำนวยการเขต คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ ประกอบด้วย เขตคลองสาน จอมทอง ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ธนบุรี บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และเขตบางพลัด ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เขตบางกอกน้อย
 
ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเน้นย้ำโครงการทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา เพื่อแก้ไขปัญหาขยะตกค้างที่มีสาเหตุจากการทิ้งขยะนอกจุดและนอกเวลานัดหมาย โดยให้สำนักงานเขตกำหนดจุดทิ้งขยะและเวลาทิ้งขยะของประชาชน และเวลาการจัดเก็บขยะของเจ้าหน้าที่ ในถนนสายหลัก ถนนสายรอง และคลองในพื้นที่เขตให้เรียบร้อย รวมทั้งการทำความสะอาดจุดทิ้งขยะหลังจากจัดเก็บขยะแล้ว ตลอดจนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การสำรวจพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่รกร้างที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละสำนักงานเขต เพื่อจัดทำเป็นสวนสาธารณะหรือสวนหย่อม เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่สีเขียวและเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชน นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 ของสำนักงานเขต และตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.60-3 ม.ค.61 ซึ่งในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบอยู่ 2 สำนักงานเขต ได้แก่ พื้นที่เขตทวีวัฒนา ตั้งจุดบริการบริเวณปั๊มคาลเท็กซ์ แยกฉิมพลี ถนนบรมราชชนนี (ฝั่งขาออก) ทางคู่ขนานด้านใน และหน้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพุทธมณฑล ถนนบรมราชชนนี (ฝั่งขาเข้า) พื้นที่เขตตลิ่งชัน ตั้งจุดบริการบริเวณหน้าศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ ถนนตัดใหม่ (ถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4) และจุดบริการประชาชนบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่-ตลิ่งชัน) เพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
 -------------------  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
แหล่งที่มาข้อมูล : http://prbangkok.com/index.php/2017-06-19-08-16-07/executives/2682-61-11