image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 เตรียมพร้อมทุกหน่วยงานดูแลความปลอดภัย และเพิ่มจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561


 


                (25 ธ.ค. 60) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 36/2560 ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีการรายงานถึงการเตรียมความพร้อมด้านการดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61 ซึ่งแบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงก่อนเทศกาล ช่วงเทศกาล และช่วงหลังเทศกาล ซึ่งกรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 โดยออกประกาศกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1.เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยในเคหสถาน และ 2.เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยในอาคารสถานบริการ รวมทั้งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 ณ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
จัดตั้งจุดเฝ้าระวังป้องกันเหตุอัคคีภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 35 จุด ซึ่งเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 60 คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจแนะนำให้กับเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร สถานบันเทิงและสถานบริการ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร โดยสำนักป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดจัดพิธีปล่อยแถวขบวนรถ เพื่อเตรียมความพร้อมและรณรงค์การป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 ในวันที่ 28 ธ.ค. 60 เวลา 10.00 น. ณ ลานคนเมือง และในวันเดียวกันนี้ เวลา 19.30 น. คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานบริการและสถานบันเทิง ณ โรงเบียร์ฮอลแลนด์ ถนนพระราม 2 เขตบางขุนเทียน 
 
พร้อมกันนี้ เพื่อให้การดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในเบื้องต้นกรุงเทพมหานคร ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 ของสำนักงานเขต และตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 ในพื้นที่ 6 เขต ได้แก่ 1.เขตบางนา โทร. 0 2173 5263 ภายใน 6079 – 81 ตั้งจุดบริการที่ปั้มน้ำมันบางจาก กม.4+200 ริมถนนบางนา – ตราด เยื้องตึกเนชั่น (ฝั่งขาออก) 2.บางขุนเทียน โทร. 0 2416 4265 ภายใน 5833 – 35 ตั้งจุดบริการที่ปั๊มน้ำมัน ปตท.  ถนนพระราม 2 (ฝั่งขาออก) เลยสำนักงานเขตไปประมาณ 2 กิโลเมตร และปั๊มน้ำมัน ปตท. ถนนพระราม 2 (ฝั่งขาเข้า) ด้านตรงข้าม 3.เขตทวีวัฒนา โทร. 0 2441 4736 ภายใน 5533 ตั้งจุดบริการหน้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพุทธมณฑล ถนนบรมราชชนนี (ฝั่งขาเข้า) และที่ปั๊มคาลเท็กซ์ แยกฉิมพลี ถ.บรมราชชนนี (ฝั่งขาออก) ทางคู่ขนานด้านใน 4.เขตหนองจอก โทร. 0 2543 1180 ภายใน 7385 – 6 ตั้งจุดบริการบริเวณสะพานเข้าสนามฟุตซอล ทางยกระดับสุวินทวงศ์ แยกมหานคร (ฝั่งขาออก) 5.เขตดอนเมือง โทร. 0 2565 9407 ภายใน 5323 ตั้งจุดบริการที่ ถนนวิภาวดีรังสิต (ขาออก) ก่อนถึงสถานีรถไฟดอนเมือง และ 6.เขตหนองแขม โทร. 0 2421 6400 ภายใน 7331 - 2 ตั้งจุดบริการประชาชนบริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองแขม (ฝั่งขาออก)
 
อย่างไรก็ตาม เพื่อสามารถให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ครอบคลุมและทั่วถึงพื้นที่มากขึ้น กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 เพิ่มอีก 6 จุด และ 3 สถานี จากเดิมที่กำหนดไว้ 6 จุด รวมมีการตั้งจุดบริการประชาชนทั้งหมด 15 จุด อีกทั้งมีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน เตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนหากเกิดเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง 
ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกคำสั่งห้ามจุดพลุ ตะไล ดอกไม้เพลิง และโคมลอย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนด้วย ซึ่งหากมีการจุดพลุ ตะไล ดอกไม้เพลิง และโคมลอย ถือว่ากระทำผิดและมีโทษตามกฎหมาย
 
         -----------------------------  (พัทธนันท์...กปส. รายงาน)
 
แหล่งที่มาข้อมูล : http://prbangkok.com/index.php/2017-06-19-08-16-07/executives/2668-2561-3