image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 กลุ่มผู้ประกอบการเขตบางขุนเทียนมอบเงินสนับสนุนปลูกป่า 1 แสนบาท


   


                (25 ธ.ค. 60) ณ ศาลาว่าการกทม. เวลา 10.00 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบเงินสนับสนุนโครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา จำนวน 100,000 บาท จากนายนพรัตน์ สุวรรณวิหค นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานเขตบางขุนเทียน ซึ่งฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางขุนเทียน ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่ ได้แก่ บริษัท ทริปเปิ้ลวัน มีเดีย จำกัด จำนวน 30,000 บาท บริษัท วนวิทย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และบริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด จำนวน 30,000 บาท บริษัท บี เอ็น โอ กรุ๊ป จำกัด จำนวน 30,000 บาท และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางขุนเทียน จำนวน 10,000 บาท ร่วมกันสมทบกองทุนปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบัน มียอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 14,970,414.07 บาท
 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีความมุ่งมั่นและต้องการให้ประชาชนชาวกรุงเทพมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งโครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา เป็น 1 ในภารกิจเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ เพื่อทวงคืนผืนดินและฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลในพื้นที่เขตบางขุนเทียน โดยมีเป้าหมายที่จะปลูกป่าชายเลน 3,000 ไร่ ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินการ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ผู้สนใจร่วมสมทบทุนสนับสนุนโครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา สามารถบริจาคเงินผ่านบัญชี หรือ เช็ค สั่งจ่ายบัญชี “มูลนิธิปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 เลขที่บัญชี 986-6-52839-1 สำหรับหน่วยงาน บริษัท หรือชมรมที่ต้องการร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์อำนวยการโครงการฯ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) โทร. 0 2224 4262 หรือ 08 6359 9888 หรือ 08 8231 9446 และสามารถติดตามรายละเอียดโครงการได้ทางเว็บไซต์ www.ปลูกป่าพอเพียง.com และ www.plookpahporpeang.com
 
-----------------     (ทิพพาภรณ์  กปส./รายงาน)
 
แหล่งที่มาข้อมูล : http://prbangkok.com/index.php/2017-06-19-08-16-07/executives/2660-1-12