image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 กทม.ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดพิธีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานและเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


 


                (24 ธ.ค. 60) เวลา 17.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานและเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในโอกาสครบ 250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี โดยได้นิมนต์สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีนายจักกพันธุ์ ผิวงาม นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่) สำหรับกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 17.00น. พระราชาคณะ 10 รูป  เริ่มปะรำพิธี และพระสงฆ์ 250 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นเวลา 18.00 น. พิธีบวงสรวงดวงทิพย์พระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และในเวลา 18.30 น. เป็นการแสดงศิลปะมวยคาดเชือกเทิดพระเกียรติ นอกจากนี้โรงพยาบาลตากสิน สังกัดสำนักการแพทย์ กทม. ยังได้ตั้งจุดบริการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น อาทิ ตรวจเบาหวาน (เจาะเลือดปลายนิ้ว) วัดความดัน วัดดัชนีมวลกาย ตรวจหาหมู่เลือด และให้คำปรึกษาและแนะนำด้านสุขภาพและการออกกำลังกายอีกด้วย 
 
 
 
ซึ่งนอกจากนี้แล้วขอเชิญชวนประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในเขตฝั่งธนบุรี เข้าร่วมงานในวันที่ 27-28 ธ.ค.60 โดยในวันที่ 27 ธ.ค. ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดอินทารามวรวิหาร เขตธนบุรี เวลา 16.00 น. กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากวัดอินทารามวรวิหาร เข้าสู่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เขตธนบุรี และเวลา 19.00 น. พิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ เวทีกลางถนนลาดหญ้า เขตคลองสาน และในวันที่ 28 ธ.ค.60 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. มีพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เวลา 07.45 น. พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เวลา 09.00 น. พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยภายในงานยังได้จัดกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีของเขตฝั่งธนบุรี 15 เขต การแข่งขันชกมวยเทิดพระเกียรติ การแสดงดนตรีลูกทุ่ง ลิเก การจัดฉายภาพยนตร์กลางแปลง การแสดงของนักเรียน การแสดงอุปรากรจีน การแสดงสิงโต และมังกรทอง โดยการแสดงจะเริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 – 24.00 น. และเปิดให้เข้าชมฟรีตลอดทั้งงาน 
 
ทั้งนี้ ในการจัดงานจะมีการปิดการจราจรถนนลาดหญ้าตลอดสาย ตั้งแต่แยกคลองสานถึงถนนรอบวงเวียนพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่) เขตธนบุรี ตั้งแต่เวลา 06.00 น.ของวันที่ 27 ธ.ค.60 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 28 ธ.ค.60 จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมตามกำหนดการและเที่ยวชมงาน โดยขอความร่วมมือเดินทางโดยใช้รถบริการสาธารณะเพื่อความสะดวก ส่วนผู้ที่จำเป็นต้องใช้เส้นทางจราจรบริเวณดังกล่าว สามารถเลี่ยงไปใช้เส้นทางข้างเคียงคือถนนเจริญรัถและถนนสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างการจัดงานได้