image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

เทกรวดบดอัดขยายช่องจราจรถนนสุทธาวาส พร้อมติดตามการรื้อย้ายอาคารรุกล้ำ

                (24 ธ.ค.60) เวลา 13.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการก่อสร้าง ซึ่งสอดคล้องตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรเชื่อมโยงโครงข่ายถนนให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักงานเขตตลิ่งชัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าโครงการขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ ในฝั่งซ้ายทางผู้รับจ้างได้ดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำ สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ถมทรายคันทาง และสร้างกำแพงกันดิน เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับพื้นถนนเทกรวดพร้อมบดอัดให้แน่น โดยเริ่มจากคลองชักพระเข้ามาด้านถนนจรัญสนิทวงศ์ เพื่อขยายช่องจราจรจาก 2 ช่อง เป็น 4 ช่องจราจร รวมทั้งได้ดำเนินการตอกเสาเข็มเพื่อขยายผิวการจราจรบริเวณสะพานข้ามคลอง 2 แห่ง และปรับพื้นที่บริเวณเกาะกลางด้านถนนจรัญสนิทวงศ์เพื่อเตรียมก่อสร้างสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ ส่วนฝั่งขวาทางด้านที่ติดกับทางรถไฟสายใต้ หลังจากรื้อย้ายอาคารที่รุกล้ำออกไปเรียบร้อยแล้ว ได้กำชับให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำ โดยในวันนี้ได้เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาส จำนวน 14 หลัง ซึ่งได้ให้ความร่วมมือในการรื้อย้ายอาคารออกไปเรียบร้อยแล้ว ที่ผ่านมาสำนักการโยธาและสำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้ลงพื้นที่พูดคุยเจรจากับประชาชนที่ปลูกสร้างอาคารรุกล้ำแนวขยายถนนสุทธาวาสอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของโครงการดังกล่าว ซึ่งประชาชนที่ปลูกสร้างอาคารรุกล้ำได้ให้ความร่วมมือและยินยอมรื้อย้ายออกไป ในนามของกรุงเทพมหานครขอขอบคุณเจ้าของอาคารที่เห็นความสำคัญของประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน พร้อมทั้งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการรื้อย้ายอาคารรุกล้ำแนวขยายถนนสุทธาวาส
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณโรงพยาบาลศิริราช ถนนอรุณอมรินทร์ และถนนจรัญสนิทวงศ์ ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 59 เดิมถนนสุทธาวาสมีขนาด 2 ช่องจราจร ได้ดำเนินการขยายเป็นขนาด 4 ช่องจราจร ทั้งนี้เมื่อโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์แล้วเสร็จ จะบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดบริเวณจุดตัดระหว่างถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนสุทธาวาส อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางไปโรงพยาบาลศิริราชได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งเชื่อมโยงโครงข่ายถนนรองรับโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์ และโครงการก่อสร้างทางลอดจรัญสนิทวงศ์-พรานนก เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในพื้นที่ฝั่งธนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น
 
-------------------------  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)