image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

เร่งปรับปรุงผิวจราจรทรุดตัวย่านรามคำแหง 24 ช่วงสะพานข้ามคลองจิก

                (24 ธ.ค.60) เวลา 08.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยกถาวรธวัช และถนนซอยรามคำแหง 24 เขตบางกะปิ ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครเดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด เพิ่มโครงข่ายถนนเชื่อมต่อการเดินทาง เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตบางกะปิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาเตรียมดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยกถาวรธวัช และถนนซอยรามคำแหง 24 เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและเป็นการเชื่อมโครงข่ายถนน เพื่อรองรับปริมาณการจราจรในถนนรามคำแหงและบริเวณถนนใกล้เคียง ซึ่งโครงการดังกล่าวจะไปเชื่อมต่อกับโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า โดยจะดำเนินการก่อสร้างทางยกระดับขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 9.20 ม. และก่อสร้างปรับปรุงถนนทางราบใต้ทางยกระดับถนนซอยรามคำแหง 24 ขนาด 4-6 ช่องจราจร พร้อมระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง งานระบบป้ายและเครื่องหมายการจราจร งานประกอบอื่นๆ รวมทั้งก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 6 ช่องจราจร เพื่อแก้ปัญหาการทรุดตัว ความยาวรวมทั้งโครงการ 2,200 ม ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 540 วัน ทั้งนี้โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยกถาวรธวัช และถนนซอยรามคำแหง 24 เดิมชื่อโครงการปรับปรุงถนนรามคำแหงถึงถนนศรีนครินทร์ (ผ่านซอย รามคำแหง 24) ซึ่งอยู่ในแผนปฏิบัติราชการปี 2561 เป็นโครงการเดิมที่เคยได้รับงบประมาณและอยู่ในแผนปฏิบัติราชการแล้ว แต่จำเป็นต้องขอยกเลิกโครงการเดิมและของบประมาณใหม่ เนื่องจากติดปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการขอใช้พื้นที่บริเวณด้านหลังมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ้าดำเนินโครงการก่อสร้างตามรูปแบบเดิมจะทำให้ถนนมีสภาพเป็นคอขวด ไม่สามารถรองรับปริมาณการจราจรบริเวณดังกล่าวได้ และปัญหาถนนบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญถึงสะพานข้ามคลองจิกมีสภาพชำรุดเสียหายมาก ซึ่งในงบประมาณเดิมที่ได้รับไม่รวมถึงเนื้องานค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนดังกล่าวเป็นการถาวร จึงต้องดำเนินการทบทวนรูปแบบโครงการและงบประมาณใหม่ให้เหมาะสม อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครมีความจำเป็นต้องซ่อมแซมถนนบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญถึงสะพานข้ามคลองจิกเป็นการเร่งด่วน เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางดังกล่าว เนื่องจากถนนบริเวณดังกล่าวมีสภาพชำรุดเสียหาย พื้นผิวการจราจรขรุขระ บางแห่งมีการทรุดตัวของถนน ซึ่งอาจเกิดอันตรายแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจร ทั้งนี้เมื่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยกถาวรธวัช และถนนซอยรามคำแหง 24 แล้วเสร็จ จะเชื่อมโยงโครงข่ายการจราจรในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออก โดยจะเชื่อมต่อกับโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และถนนเจ้าคุณทหาร เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการการจราจรตามแนวตะวันตกและตะวันออกของกรุงเทพมหานคร อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการเดินทางจากตะวันตกของกรุงเทพมหานครไปตะวันออกของกรุงเทพมหานครได้อย่างรวดเร็วปลอดภัย และเป็นโครงข่ายการจราจรที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
-----------------  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
แหล่งที่มาข้อมูล : http://prbangkok.com/index.php/2017-06-19-08-16-07/executives/2653-24-5