image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 กทม.จับมือชมรมธรรมะจริยะ จัดบรรยายธรรม “วิธีฝึกสติสัมปชัญญะ” และ “ปล่อยวางได้ ใจเป็นสุข”

(24 ธ.ค. 60) เวลา 08.30 น. : นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฟังบรรยายธรรม “วิธีฝึกสติสัมปชัญญะ” จากอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง และ “ปล่อยวางได้ ใจเป็นสุข” จากพระไพศาล วิสาโล ซึ่งจัดโดย คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครและชมรมธรรมจริยะ โดยมี คุณศศิวรรณ เตชะกฤตธีรนันท์ ประธานชมรมธรรมะจริยะ คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ร่วมฟังบรรยายธรรม ร่วมพิธี ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สภาพสังคมและวิถีชีวิตของทุกคนในปัจจุบัน เป็นที่รู้กันอยู่ว่า มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุ เทคโนโลยีที่ทันสมัย อันเป็นปัจจัยสำคัญทางกายที่ทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จนอาจลืมให้ความสำคัญกับสิ่งที่สร้างความสะดวกสบายทางใจ วันนี้จึงถือเป็นโอกาสดีที่ทุกท่านจะได้เรียนรู้ เครื่องมือ วิธีพัฒนาจิต การฝึกสติสัมปชัญญะ เรียนรู้การปล่อยวาง เพื่อให้จิตใจเป็นสุข สามารถรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตอย่างไม่ทันตั้งตัว
 
 ......................................(อิทธิพล...กปส.รายงาน)