image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 กลุ่มเขตกรุงธนใต้ เตรียมพร้อมดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่


 


                (22 ธ.ค. 60) นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงธนใต้ ครั้งที่ 8/2560 โดยมีคณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเอกชัย 1 สำนักงานเขตบางบอน
 
ทั้งนี้ในที่ประชุมได้รายงานถึงโครงการ “คัดแยกให้ถูก ทิ้งให้เป็นที่ มีเวลาเก็บที่แน่นอน” ของกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวินขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในโครงการ “ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา” ว่า ขณะนี้กลุ่มเขตกรุงธนใต้ทั้ง 7 เขต ได้ดำเนินการกำหนดจุดพักทิ้งขยะในถนนสายหลัก ถนนสายรอง และคลองในพื้นที่เขตเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และได้ทำการกำหนดเวลาจัดเก็บขยะที่แน่นอน ซึ่งนอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีการรายงานถึงโครงการถนนนำร่อง 5 ไม่ ของทั้ง 7 เขต การจัดสวนถนนสายหลักและถนนสายรอง รวมถึงการดำเนินการจัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายที่ติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตต่างๆ
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โครงการ “ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา” เป็นหนึ่งในนโยบาย ของพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการให้บ้านเมืองมีความสะอาด แม่น้ำคูคลองสะอาด เพื่อสุขภาพแวดล้อมที่ดีของประชาชน ซึ่งทุกเขตต้องทำการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการทิ้งขยะ สร้างความเป็นระเบียบวินัยของประชาชนให้รู้รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้เป็นช่วงเวลาเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ ผู้ว่าฯ กทม. ยังได้กำชับในเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะ ตรอก ซอย บนสะพานลอย หรือบริเวณป้ายโดยสารสาธารณะ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่สร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน โดยให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างในช่วงเวลากลางคืน เพราะจะทำให้สามารถเห็นจุดที่ไฟดับได้ชัดเจน หากพบเจอให้ดำเนินการแก้ไขทันที อีกทั้งให้ดำเนินการตรวจสอบกล้อง CCTV ทุกตัวให้สามารถใช้งานได้ หรือถ้าหากพบว่ามีต้นไม้ ป้าย หรือวัตถุใดที่ปิดบังกล้อง ให้ดำเนินการจัดการให้เรียบร้อย เพื่อให้สามารถตรวจสอบเหตุการณ์ได้ พร้อมทั้งสำรวจพื้นสาธารณะหรือพื้นที่เปลี่ยวที่มีความรกร้าง เปลี่ยนให้เป็นพื้นที่โปร่ง เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนในการเดินทาง ทั้งนี้ขอให้ผู้อำนวยการเขตดูแลเจ้าหน้าที่ให้ความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานดั่งที่เคยทำมา หากเกิดปัญหาหรือติดขัดอะไรให้รีบแจ้งปัญหาทันที นอกเหนือจากนี้สิ่งสำคัญในการปฏิบัติงานต้องยึดหลักของความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้