image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 กทม.เชิญชวนจิตอาสาร่วมให้ความรู้และดูแลการตกแต่งต้นไม้ในพื้นที่กรุงเทพฯ เตรียมจัดอบรมงานด้านรุกขกร

                (4 ธ.ค.60) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 34/2560 ณ ห้องสุทัศน์ ชั้น 2 ศาลาว่าการ กทม. โดยมอบหมายสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต จัดทำแผนการดูแลบำรุงรักษาและตกแต่งกิ่งไม้ บริเวณริมถนน คูน้ำและลำคลองในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นการดูแลต้นไม้อย่างถูกต้อง รวมถึงดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ป้องกันการเกิดเหตุต้นไม้ กิ่งไม้ล้มทับคนและสิ่งของ 
 
พร้อมทั้งเชิญชวนผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย องค์กรภาคเอกชน และจิตอาสาที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ในด้านการดูแล บำรุงรักษาตกแต่งต้นไม้กิ่งไม้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนดูแลและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลต้นไม้หรืองานด้านรุกขกร โดยจะจัดการอบรมเพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลต้นไม้ รวมถึงเชิญชวนประชาชนเจ้าของอาคาร บ้านพักอาศัย ที่มีต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ส่วนบุคคล ร่วมรับทราบวิธีการและการดูแล สังเกตต้นไม้ในพื้นที่ของตนด้วย  นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเขตพื้นที่ ดูแลคูคลองที่ประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกับหลายหน่วยงาน ปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดขุดลอกคูคลอง ตามโครงการ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ให้อยู่ในความสวยงามตลอดไปด้วย