image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 ชวนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน”


 


               (4 ธ.ค. 60) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 34/2560 ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ว่า กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” ในวันที่ 5 ธ.ค. 60 โดยมีพิธีปล่อยแถวจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เวลา 09.00 น. ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เพื่อออกไปปฏิบัติหน้าที่  ณ ลานปฐมบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 1 สวนหย่อมสะพานพระปกเกล้า และวัดราชบูรณะราชวรวิหาร (วัดเลียบ) กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เข้าร่วมกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน ขอเชิญชวนจิตอาสาฯ และประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
 
ทั้งนี้ นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้รายงานถึงรายละเอียดกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” ว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 5 ธ.ค. 60 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” นำจิตอาสาร่วมจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ซึ่งให้จัดกิจกรรมดังกล่าวภายหลังจากพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กรุงเทพมหานครจึงกำหนดจัดพิธีปล่อยแถวจิตอาสาฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในเวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เพื่อออกไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ลานปฐมบรมราชานุสรณ์ ณ ลานปฐมบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 1 สวนหย่อมสะพานพระปกเกล้า และวัดราชบูรณะราชวรวิหาร (วัดเลียบ) โดยจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ใส่เสื้อพระราชทานหรือเสื้อสีสุภาพ ผูกผ้าพันคอ สวมหมวก และติดบัตรจิตอาสาฯ ชวนประชาชนทั่วไปแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
 
         ------------------------------  (พัทธนันท์...กปส. รายงาน)