image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

กทม. รับมอบอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคจากบีทีเอส ส่งต่อศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อฯ

 
 

           (13 ก.ย.64) นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภค จากบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งมอบให้แก่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวนริศรา ศรีสันต์ ที่ปรึกษากลยุทธ์สื่อสารองค์กร บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และนายสุมิตร ศรีสันติธรรม ผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการรถไฟฟ้าบีทีเอส บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  เป็นผู้แทนส่งมอบ และรับมอบเสื้อกั๊กเย็นใจ จากบริษัท มอร์ลูป จำกัด โดยมีนายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารเขตพื้นที่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีรับมอบ ณ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ วัดราษฎร์นิยมธรรม เขตสายไหม 

           สำหรับอาหารกล่องพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคที่กรุงเทพมหานครได้รับมอบจากบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จะส่งมอบต่อให้แก่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ วัดราษฎร์นิยมธรรม เขตสายไหม , ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ ศูนย์กีฬารามอินทรา เขตบางเขน และ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ โรงเรียนการไปรษณีย์ เขตหลักสี่ แห่งละ 100 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงอาสาสมัครต่างๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อในพื้นที่กรุงเทพฯ ในภารกิจช่วยป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป นอกจากนี้ยังมอบเสื้อกั๊กเย็นใจ จากบริษัท มอร์ลูป จำกัด โดยเสื้อกั๊กเย็นใจ จะมีเจลเย็นที่ช่วยลดอุณหภูมิภายในชุด PPE เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบุคลากรด่านหน้าที่ต้องใส่ชุด PPE หรือชุดป้องกันที่มีความหนาและร้อนอีกด้วย สำหรับประชาชนผู้มีจิตศรัทธา สามารถบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น ภาชนะ อาหาร สบู่ ครีมอาบน้ำ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดตัว กระดาษชำระ ฯลฯ สำหรับดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งเข้ารักษาตัว ณ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ กรุงเทพมหานคร ได้ที่สำนักงานเขตทั้ง 50 แห่ง

 

--------- (สกณธ์...สปส.รายงาน)

แหล่งที่มาข้อมูล : www.prbangkok.com/th/news/detail/2/4300