image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

เปิดทางน้ำไหลคลองลัดบางคูเวียงลดระดับน้ำช่วยชุมชนย่านลาดกระบัง

 
 

           พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในชุมชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากปัญหาน้ำในคลองลัดบางคูเวียงเอ่อล้นท่วมเมื่อเกิดฝนตกหนัก ขณะนี้สำนักการระบายน้ำได้นำเครื่องจักรหนักมาดำเนินการขุดลอกคลองลัดบางคูเวียงเปิดทางน้ำไหล ให้สามารถเร่งระบายน้ำในคลองออกสู่ทะเล ขณะเดียวกันสำนักงานเขตลาดกระบังได้นำเจ้าหน้าที่เร่งบรรจุทรายใส่กระสอบ เพื่อนำไปบล็อกน้ำตามจุดต่างๆในพื้นที่ พร้อมเร่งติดตั้งวางเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำอย่างเต็มความสามารถจากพื้นที่ เช่น ถนนสายหลัก ถนนทางเข้า-ออกหมู่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำลดลงแล้ว หากไม่มีฝนตกลงมาอีก ระดับน้ำจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตามผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว จึงมอบหมายสำนักงานเขตแบ่งทีมลงชุมชนเร่งช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองและชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขัง และสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมยกระดับถนนในชุมชนหมู่ 13 ขึ้นอีก 80 ซม. ด้วย

แหล่งที่มาข้อมูล : www.prbangkok.com/th/news/detail/1/4252