image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 ผู้ว่าฯ อัศวิน มอบสิ่งของแทนความห่วงใยให้ชาวชุมชนย่านดอนเมืองและหลักสี่
 
เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี

               (2 มี.ค.64) เวลา 16.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และภริยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่เขตดอนเมือง และเขตหลักสี่ โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

              ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้นำสิ่งของที่ได้รับมอบจากผู้มีจิตศรัทธามาแจกจ่ายแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆ ทั้ง 50 สำนักงานเขต โดยวันนี้ได้ลงพื้นที่บริเวณโดมโรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) เขตดอนเมือง มอบจักรยานแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คัน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร 5 กก. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1 ลัง และน้ำตาลทราย 1 กก. ให้แก่ประชาชนในชุมชนหน้าท่าอากาศยานด้านใต้ที่เดินทางมารับด้วยตนเอง จำนวน 359 ครัวเรือน และลงพื้นที่พบปะทักทาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในชุมชนเลียบคูนายกิมสาย 3 จำนวน 50 ครัวเรือน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้พิการที่อาศัยอยู่ในชุมชนและมอบสิ่งของแก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย จากนั้นเวลา 18.00 น. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่บริเวณลานกีฬาชีวิตใหม่ สนามกลางชุมชนเคหะบางบัว เขตหลักสี่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในชุมชนเคหะบางบัวที่เดินทางมารับด้วยตนเอง จำนวน 513 ครัวเรือน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในชุมชนบางบัว (หมู่บ้านอาทิตย์) จำนวน 250 ครัวเรือน และมอบสิ่งของแก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 5 ราย ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครคำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สำหรับประชาชนที่เดินทางมารับสิ่งของด้วยตนเอง จะมีการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ จัดระเบียบโดยแจกบัตรคิว กำหนดจุดนั่งรอ และเข้าแถวรับสิ่งของ โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งแจกแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ประชาชนที่เดินทางมารับสิ่งของดังกล่าวอีกด้วย

 

คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน คืองานของกรุงเทพมหานคร

            โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ประธานชุมชน ผู้แทนชุมชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พบประชาชน” เพื่อหารือรับฟังปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่เขตดอนเมือง ซึ่งปัญหาที่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และต้องการให้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เร่งดำเนินการโครงการพัฒนาคูนายกิมสาย 2 การก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบริเวณคูนายกิมสาย 2 ส่วนในพื้นที่เขตหลักสี่ ปัญหาของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนได้รับความเดือดร้อน และต้องการให้กรุงเทพมหานครดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ การพัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวและท่าเรือชั่วคราว ต้องการห้องน้ำสาธารณะบริเวณลานกีฬาเคหะชุมชนบางบัว โดยในเบื้องต้นกรุงเทพมหานครจะติดตั้งห้องน้ำชั่วคราวให้ก่อน การให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุมชน ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ปัญหาขยะตกค้างและขอถังขยะเพิ่มเติม ทั้งนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตในพื้นที่ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน รวมถึงอำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนต่อไป

           “กรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จึงได้นำสิ่งของที่ได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธามาส่งมอบให้แก่ประชาชน โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด แม้สิ่งของดังกล่าวอาจไม่ได้มีค่ามากมายนัก แต่เต็มไปด้วยความห่วงใยและน้ำใจจากผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ให้กรุงเทพมหานครทำหน้าที่นำมาส่งมอบให้ผู้ประสบความเดือดร้อน แม้ขณะนี้สถานการณ์แพร่ระบาดจะคลี่คลายลง แต่เรายังต้องอดทนอีกสักนิด สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อต้องออกนอกบ้าน หมั่นล้างมือเป็นประจำ นอกจากนี้ ผู้บริหารกรุงเทพมหานครยังพบปะพูดคุยและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชน ซึ่งทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้ โดยจะลงมือทำทันที ความสะดวกสบายและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน คืองานของกรุงเทพมหานคร ” ผู้ว่าฯ อัศวิน กล่าว


-----  (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

 แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/hotnews/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQzODIyMg==

 

อัลบั้มภาพ