image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 กทม.เตรียมเผยโฉมแลนด์มาร์กด้านการเรียนรู้แห่งใหม่ในพิพิธภัณฑ์เด็กจตุจักร
 
เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี 

              (2 มี.ค.64) เวลา 14.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 เขตจตุจักร : นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารยูนิลิเวอร์ ภายในพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 โดยมีผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ผู้บริหารพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยม

               รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า อาคารยูนิลิเวอร์ ภายในพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 เป็นอาคารที่ถูกทิ้งร้างและมีสภาพทรุดโทรมไม่สามารถใช้สอยพื้นที่อาคารให้เกิดประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และประชาชนได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเด็ก มีคุณภาพและมาตรฐานการพัฒนาทัดเทียมกับพิพิธภัณฑ์เด็กในประเทศอื่น ๆ ภายใต้แนวคิด Learning for Young Creative Minds “สนุกเล่น สนุกคิด จิตสร้างสรรค์” รวมทั้งสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็ก ด้วยการคิด วิเคราะห์ ลงมือทำอย่างสร้างสรรค์ ผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพตามแนวคิด “Fun Learning in the World of Innovation” กรุงเทพมหานครจึงดำเนินการปรับปรุงอาคารดังกล่าวเพื่อให้เด็กมีพื้นที่เรียนรู้สำหรับกิจกรรมตามอัธยาศัยและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันการปรับปรุงคืบหน้า 65% คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม 2564 เมื่อส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วจะเริ่มทดสอบระบบเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดให้บริการต่อไป ซึ่งคาดว่าอาคารดังกล่าวจะเป็นแลนด์มาร์คด้านการเรียนรู้แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครที่เพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัยสำหรับให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถเข้ามาเรียนรู้และใช้บริการได้

               กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร บนเนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน ภายในพื้นที่ประกอบด้วย ลานกิจกรรมกลางแจ้ง และอาคารจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 4 หลัง ได้แก่ อาคารทอตะวัน อาคารสายรุ้ง อาคารจักรวาล และอาคารยูนิลีเวอร์ โดยมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่ทางการศึกษาที่เปิดโอกาสให้กับเด็กได้รับและสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งพิพิธภัณฑ์เด็กแห่งนี้ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเด็กสามารถเข้ามาใช้บริการได้โดยมีการจัดแนวทางการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child Center) มีชุดนิทรรศการที่หลากหลาย และเรียนรู้ผ่านการลงมือทำของเด็ก (Learning by Doing) ซึ่งเป็นต้นแบบการเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับเด็กวัยแรกเกิด –12 ปี ภายใต้แนวคิด Learning for Young Creative Minds “สนุกเล่น สนุกคิด จิตสร้างสรรค์” เปิดให้บริการในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ปิดให้บริการทุกวันจันทร์ โดยเปิดให้บริการฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย ปัจจุบันเปิดให้บริการลานกิจกรรมกลางแจ้ง และอาคารจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 3 หลัง ได้แก่ อาคารทอตะวัน อาคารสายรุ้ง และอาคารจักรวาล


————(อรรจน์ชญาณ์...สปส. รายงาน)

 แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQxODIyMg==

 

อัลบั้มภาพ