image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 ผู้ว่าฯ กทม. ส่งมอบสิ่งของเต็มเปี่ยมด้วยน้ำใจให้ชุมชนบางกอกน้อยและตลิ่งชัน
 
เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี 

          (25 ก.พ.64) เวลา 15.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และภริยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย และเขตตลิ่งชัน โดยมี พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

            ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้นำสิ่งของที่ได้รับมอบจากผู้มีจิตศรัทธามาแจกจ่ายแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆ ทั้ง 50 สำนักงานเขต โดยวันนี้ได้ลงพื้นที่บริเวณลานภายในโรงเรียนวัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย มอบจักรยานแก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร 5 กก. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1 ลัง และน้ำตาลทราย 1 กก. หรือไข่ไก่ 10 ฟอง ให้แก่ประชาชนที่เดินทางมารับด้วยตนเอง จำนวน 370 ครัวเรือน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมพบปะทักทาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในชุมชนวัดใหม่ยายแป้นและประชาชนซอยวัดศรีสุดาราม ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนเป็นชุมชนกับกรุงเทพมหานคร จำนวน 73 ครัวเรือน จากนั้นเวลา 17.30 น. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะทักทาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนบริเวณชุมชนคลองบางน้อย และชุมชนหมู่ 8 วัดทองบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน จำนวน 187 ครัวเรือน และมอบสิ่งของแก่ประชาชนที่เดินทางมารับด้วยตนเอง บริเวณโดมวัดทองบางเชือกหนัง จำนวน 99 ครัวเรือน พร้อมทั้งแจกแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ประชาชนที่มารับสิ่งของดังกล่าว และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชนอีกด้วย ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครคำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สำหรับประชาชนที่เดินทางมารับสิ่งของดังกล่าว จะมีการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ จัดระเบียบโดยแจกบัตรคิว กำหนดจุดนั่งรอ และเข้าแถวรับสิ่งของ โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

เดินหน้าแก้ปัญหาในชุมชน ย้ำความสะดวกสบายของประชาชนคืองานของกทม.

           โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ประธานชุมชน ผู้แทนชุมชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พบประชาชน” เพื่อหารือรับฟังปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ซึ่งปัญหาที่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และต้องการให้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ ปัญหาสายไฟฟ้ารกรุงรัง ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การจัดหาถังดับเพลิงเพิ่มเติมในชุมชน และถังดับเพลิงเก่าขาดการบำรุงรักษา การบริหารจัดการกองทุนในชุมชน พิจารณาแก้ไขหลักเกณฑ์ในการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ การใช้สิทธิรักษาพยาบาลในศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ปัญหาโรคไข้เลือดออก และการทำความสะอาดลอกท่อระบายน้ำ ส่วนในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ปัญหาของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนได้รับความเดือดร้อน และต้องการให้กรุงเทพมหานครดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ ต้องการถังดับเพลิงเคมีเพิ่มเติม การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชนและใต้สะพาน ปัญหาสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบ และปัญหาถนนพุทธมณฑลสาย 1 ชำรุดเสียหายจากการขุดวางท่อประปา ทั้งนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานสาธารณูปโภค เข้าสำรวจและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ตลอดจนอำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนต่อไป 

          “กรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จึงได้นำสิ่งของที่ได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธามาส่งมอบให้แก่ประชาชน โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด แม้สิ่งของดังกล่าวอาจไม่ได้มีค่ามากมาย แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำใจจากผู้มีจิตศรัทธาที่ได้กรุณาให้กรุงเทพมหานครทำหน้าที่นำมามอบต่อให้ผู้ประสบความเดือดร้อน นอกจากนี้ ผู้บริหารกรุงเทพมหานครยังพบปะพูดคุยและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตบางกอกน้อยและเขตตลิ่งชัน  ซึ่งหลายปัญหาความต้องการที่กรุงเทพมหานครสามารถแก้ไขได้จะดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยจะลงมือแก้ไขให้ทันที หากปัญหาใดที่ยังมีข้อติดขัด จะหาแนวทางประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ความสะดวกสบายและคุณภาพชีวิตของประชาชน คืองานของกรุงเทพมหานคร” ผู้ว่าฯ กทม. กล่าว
-----  (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

 แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/hotnews/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQwMzIyMg==

 

อัลบั้มภาพ