image
Main Menu
BANGKOK

  กทม. เล็งปรับภูมิทัศน์อนุสาวรีย์คุณกะลา พร้อมพัฒนาเส้นทางเดินเรือสู่ชายทะเลบางขุนเทียน
 
เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 8 ตุลาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 76 ครั้ง

             (8 ต.ค.63) เวลา 10.00 น. นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางเดินเรือตามคลองในพื้นที่เขตฝั่งธนบุรี ต่อเนื่องไปจนถึงชายทะเลบางขุนเทียน โดยมี นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง นายพลเฉลิม ศรมณี ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตบางขุนเทียน ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

            สืบเนื่องจากวานนี้ (7 ต.ค.63) กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธา ร่วมกับสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขตบางขุนเทียน ได้ประชุมหารือร่วมกับ ผศ.พงศ์พร สุดบรรทัด ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมและการวางผังเมือง นายสันติ สมบัติวิชาธร สถาปนิกอาสาแผนแม่บท นายสุทิน อ่อนฟุ้ง ชมรมคนรักลิงหัวใจแกร่ง ประธานสภาองค์กรชุมชน เขตบางขุนเทียน และตัวแทนภาคประชาชน เพื่อศึกษาแนวทางและเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาและฟื้นฟูโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสาวรีย์คุณกะลา เขตบางขุนเทียน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และศึกษาธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันบริเวณอนุสาวรีย์คุณกะลา มีสภาพเสื่อมโทรม มีความสกปรก และไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ส่วนพื้นที่โดยรอบได้ถูกพัฒนาเป็นเมืองทำให้พื้นที่ป่าที่เคยเป็นแหล่งอาหารของฝูงลิงแสมในบริเวณนั้นลดน้อยลงเรื่อยๆ จนต้องอาศัยการให้อาหารจากประชาชนในบริเวณนั้นหรือนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม ซึ่งกิจกรรมการให้อาหารลิงแสมที่เกิดขึ้น ทำให้ฝูงลิงแสมข้ามถนนไปมาเป็นประจำ และนำอาหารมานั่งกินอยู่บริเวณริมถนน ทำให้กีดขวางการสัญจรแก่ประชาชนในบริเวณนั้น รวมถึงกีดขวางการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณดังกล่าว อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดอันตรายจากรถยนต์ ที่ผ่านมาลิงแสมประสบอุบัติเหตุทางถนน พิการหรือเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมาก ในที่ประชุมได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาในระยะยาว โดยร่วมกับชุมชนและนักวิชาการจากภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่ โดยจะจัดที่อยู่อาศัยให้กับฝูงลิงแสมตามธรรมชาติอย่างเหมาะสม ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติบริเวณพื้นที่โดยรอบให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และศึกษาธรรมชาติ

            โดยวันนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักงานเขตบางขุนเทียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงเรือสำรวจเส้นทางเดินเรือตามคลองในพื้นที่เขตฝั่งธนบุรี โดยลงเรือบริเวณท่าเรือวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เขตธนบุรี เริ่มจากคลองบางกอกใหญ่ เลี้ยวซ้ายเข้าคลองด่าน ผ่านคลองบางขุนเทียน เข้าคลองสนามชัย พร้อมทั้งแวะสำรวจพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์คุณกะลาและพื้นที่โดยรอบ จากนั้นล่องไปตามคลองหัวกระบือ และขึ้นเรือบริเวณท่าเรือคลองสหกรณ์ เขตบางขุนเทียน

           รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การลงพื้นที่สำรวจเส้นทางเดินเรือตามคลองต่างๆ และอนุสาวรีย์คุณกะลาในครั้งนี้ คณะสำรวจได้พบเห็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง โดยจะนำปัญหาดังกล่าวเข้าที่ประชุม เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์คุณกะลา และพื้นที่โดยรอบ รวมถึงการพัฒนาเส้นทางเดินเรือในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ต่อเนื่องจนถึงชายทะเลบางขุนเทียน ซึ่งในพื้นที่ฝั่งธนบุรี จะมีคลองสายหลักและคลองสายรองเชื่อมต่อกันเป็นจำนวนมาก นอกจากจะใช้ในการระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยในช่วงฤดูฝนหรือช่วงน้ำหลากแล้ว คลองบางแห่งอย่างเช่นคลองสนามชัยยังใช้เป็นแก้มลิงสำหรับกักเก็บน้ำอีกด้วย ทั้งนี้คลองดังกล่าวยังสามารถพัฒนาปรับปรุงให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และศึกษาธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนได้อีกด้วย

-----  (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

 แหล่งที่มาข้อมูล : http://159.192.103.252/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQwODg5MQ==

 

อัลบั้มภาพ