image
Main Menu
BANGKOK

  กทม.เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝน 7-9 ต.ค.นี้
 
เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 7 ตุลาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 95 ครั้ง

          (7 ต.ค.63) เวลา 07.30 น. นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารจัดการและประสานงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง ประธานกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต 6 กลุ่มเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชีนิมิตร ชั้น 6 สำนักการระบายน้ำ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง

          สืบเนื่องจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนว่า ในช่วงวันที่ 7-9 ต.ค.63 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชัน และเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออก อ่าวไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบน ซึ่งจะส่งผลให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยเฉพาะในวันนี้ (7 ต.ค.63) จะมีฝนตกปริมาณร้อยละ 80 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง และสำนักงานเขต 50 เขต ประชุมหารือร่วมกันเพื่อบูรณาการประสานความร่วมมือในทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าประจำจุดเสี่ยงน้ำท่วม สำรวจและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติม ลดระดับน้ำในคลอง แก้มลิง บ่อสูบน้ำ เพื่อเตรียมรองรับปริมาณน้ำฝน รวมถึงจะรายงานสถานการณ์ฝน สภาพอากาศจากศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามปัญหาและอุปสรรคที่พบ ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างพื้นที่สาธารณะกับพื้นที่เอกชน ซึ่งกรุงเทพมหานครไม่สามารถเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างเต็มที่ จึงเกิดเหตุปัญหาน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ เตรียมความพร้อมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ รวมทั้งเตรียมเครื่องสูบน้ำชนิดเคลื่อนที่ พร้อมให้การสนับสนุนในกรณีที่มีการร้องขอด้วยเหตุจำเป็นหรือเครื่องมือของหน่ายงานต่างๆ ไม่เพียงพอ รวมถึงให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือและและอำนวยความสะดวกประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่กำลังมีการก่อสร้าง เช่น กรมทางหลวง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ผู้รับผิดชอบและผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทั้ง 6 สาย ให้สำรวจและล้างทำความสะอาด กำจัดสิ่งอุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางน้ำ เพื่อให้น้ำฝนสามารถระบายลงสู่คลองในพื้นที่ได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว อันจะเป็นการลดผลกระทบ ลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

-----  (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

แหล่งที่มาข้อมูล : http://159.192.103.252/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQzMjg5MQ==

 

อัลบั้มภาพ