image
Main Menu
BANGKOK
Announced

  โรงรับจำนำกทม. ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนในภาวะโควิด
 
เผยแพร่โดย : GooGai สารสนเทศ | 18 มกราคม 2564 | จำนวนเข้าชม 1 ครั้ง

โรงรับจำนำ กทม. ขยายเวลาตั๋วรับจำนำ ช่วยประชาชนลดผลกระทบโควิด-19

          สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร หรือ โรงรับจำนำ กทม. มีความห่วงใยประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังความเสี่ยงจากการรับและแพร่เชื้อ โดยต้องป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด พร้อมนี้ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ได้มีนโยบายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ โดยการขยายระยะเวลาตั๋วรับจำนำของตั๋วรับจำนำตั้งแต่วันที่ 11 - 30 เมษายน 2563 และตั๋วรับจำนำตั้งแต่วันที่ 11 - 31 กรกฎคม 2563 ให้สามารถทำธุรกรรมได้ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 กรณีที่ประชาชนมีตั๋วรับจำนำของสถานธนานุบาล ตั้งแต่วันที่ 11 - 30 เมษายน 2563 และตั๋วรับจำนำตั้งแต่วันที่ 11 - 31 กรกฎาคม 2563 จะได้รับสิทธิทันที โดยไม่ต้องติดต่อเพื่อขอใช้สิทธิแต่อย่างใด

          ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ทั้ง 21 แห่ง สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2158 0042 - 4  ในเวลา 08.00 - 16.00 น. หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.pawnshop.bangkok.go.th 

 

เอกสารดาวน์โหลด

 
  ชื่อเอกสารขนาดจำนวนดาวน์โหลด  
 โรงรับจำนำกทม..pdf394 KB0