image
Main Menu
BANGKOK
ประกาศ

 ประกาศจุฬาราชมนตรี ฉบับที่ 1/2564
 
เผยแพร่โดย : GooGai สารสนเทศ | 7 มกราคม 2564 | จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง

ประกาศจุฬาราชมนตรี

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

(ฉบับที่ 1/2564)

 

เอกสารดาวน์โหลด

 
  ชื่อเอกสารขนาดจำนวนดาวน์โหลด  
 ประกาศจุฬาราชมนตรี ฉ.1/64644 KB0