image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสอบแข่งขัน/สมัครงาน

 

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

 
เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ 

          นางสาววรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

          สำนักงานเขตห้วยขวาง เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง ตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิตและโครงการสอนภาษาจีน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ และตำแหน่งครูสอนภาษาจีน ปฏิบัติงานด้านการสอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก และโรงเรียนวัดใหม่ช่องลม อัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ 600 บาท ปฏิบัติงานไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวางทั้ง 3 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 ก.ย. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2276 0462 ในวันและเวลาราชการ

          สำนักงานเขตยานนาวา เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตยานนาวา จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตักหน้า-ขุดหลัง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตยานนาวา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 ก.ย. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2294 4422 ในวันและเวลาราชการ
————————— (มุทิตา สปส. รายงาน)

แหล่งที่มาข้อมูล :  www.prbangkok.com/th/job/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ3MDk2Mg==