image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสอบแข่งขัน/สมัครงาน

 

กทม. รับสมัครงานหลายอัตรา

 
เผยแพร่โดย : ศิวพงษ์ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 

          กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

          นางสาววรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

          สำนักอนามัย เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดส่วนราชการต่าง ๆ สำนักอนามัย ได้แก่ 1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 12 อัตรา 2. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ชั้น 4 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ส.ค. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2245 2615 ในวันและเวลาราชการ

          สำนักงานเขตบางซื่อ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตบางซื่อ จำนวน 6 ตำแหน่ง 25 อัตรา ได้แก่ 1. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 4 อัตรา 2. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 11 อัตรา 3. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 7 อัตรา 4. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา 5. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเก็บไขมัน) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา 6. ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตบางซื่อ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 ส.ค. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2586 9977 ในวันและเวลาราชการ
————————— (มุทิตา สปส. รายงาน)

แหล่งที่มาข้อมูล :  www.prbangkok.com/th/job/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ3MzM2Mg==