image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสอบแข่งขัน/สมัครงาน

 ชะลอการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
สังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1/2564