image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสอบแข่งขัน/สมัครงาน


กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา


เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี 

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นางสาววรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลสิบางนากรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ จำนวน 6 ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง (ช่างเทคนิค) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานสถานที่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 9 อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานเปล อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (เพศชาย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. - 2 ก.ค. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2180 0201 - 3 ในวันและเวลาราชการ

สำนักอนามัย เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดส่วนราชการต่าง ๆ สำนักอนามัย ตำแหน่งพี่เลี้ยง อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 3 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ชั้น 4 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 มิ.ย. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2245 2615 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตสะพานสูง เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง จำนวน 6 ตำแหน่ง 11 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่น) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดไขมัน) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตสะพานสูง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 มิ.ย. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2372 0616 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตคันนายาว เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตคันนายาว จำนวน 7 ตำแหน่ง 11 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถดูดไขมัน) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถเก็บไขมัน) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดไขมัน) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่น) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตคันนายาว ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 มิ.ย. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2379 9939 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตสายไหม เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสายไหม จำนวน 2 ตำแหน่ง 10 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 7 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตสายไหม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 มิ.ย. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2158 7349 ต่อ 7258 ในวันและเวลาราชการ

————————— (มุทิตา สปส. รายงาน)

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/job/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ4Mjk0Mg==