image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสอบแข่งขัน/สมัครงาน

 กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา
 
เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี 

 

นางสาววรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักเทศกิจ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักเทศกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 3 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักเทศกิจ ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 มี.ค. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2465 0532 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตจอมทอง เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง จำนวน 14 อัตรา ดังนี้ สังกัดฝ่ายโยธา ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ประจำเรือเก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งนายท้ายเรือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตจอมทอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 มี.ค. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2427 9098 ในวันและเวลาราชการ


————————— (มุทิตา สปส. รายงาน)

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/job/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ1MzQyMg==