image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสอบแข่งขัน/สมัครงาน

 กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา
 
เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 10 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม 502 ครั้ง

 

              นางสาววรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดศูนย์บริการการเเพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการเเพทย์ จำนวนทั้งสิ้น 20 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (เพศชาย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 10 อัตรา และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,460 บาท จำนวน 10 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการการเเพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการเเพทย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ก.พ. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2224 9711 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.msdbangkok.go.th  หัวข้อ ข่าวสาร สมัครงาน

สำนักการระบายน้ำ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดกองสารสนเทศระบายน้ำ และกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ จำนวนทั้งสิ้น 23 อัตรา ดังนี้ สังกัดกองสารสนเทศระบายน้ำ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา และสังกัดกองระบบคลอง กลุ่มงานพัฒนาระบบคลอง 2 ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เรือขุด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 1 ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งนายท้ายเรือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานประจำรถ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 2 ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 8 อัตรา และกลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 3 ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 4 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (งบเงินอุดหนุนรัฐบาล) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ ชั้น 3 อาคารสำนักการระบายน้ำ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง ตั้งแต่วันที่ 19 - 25 ก.พ. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2203 2611 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://dds.bangkok.go.th/public_content/files/001/0005482_1.pdf 

สำนักงานเขตบึงกุ่ม เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม จำนวนทั้งสิ้น 2 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดโรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดโรงเรียนพิชัยพัฒนา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 5 สำนักงานเขตบึงกุ่ม ตั้งแต่วันที่ 15 - 23 ก.พ. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2364 7000 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตธนบุรี เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตธนบุรี จำนวนทั้งสิ้น 8 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกกระบะเทท้าย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถสูบสิ่งปฏิกูล) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตธนบุรี ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. - 5 มี.ค. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2465 0025 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bangkok.go.th/thonburi  หัวข้อ ข่าวสาร ประกาศประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตวัฒนา เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตวัฒนา จำนวนทั้งสิ้น 33 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 9 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 17 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ประจำเรือเก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานประจำเรือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถยกกระเช้า) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถย่อยกิ่งไม้) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุก 4 ล้อ) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 7 สำนักงานเขตวัฒนา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ก.พ. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2381 8930 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bangkok.go.th/vadhana  หัวข้อ ข้อมูลราชการ การรับสมัครงาน


————————— (มุทิตา สปส. / อภิณห์พร นศ.ฝึกงาน รายงาน)