image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสอบแข่งขัน/สมัครงาน

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา
 
เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 9 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม 229 ครั้ง

 

นางสาววรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

          สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2564 จำนวนทั้งสิ้น 62 อัตรา แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1.ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา และ 2.ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ได้แก่ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 40 อัตรา ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการจำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจให้สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ชั้น 3 อาคารสำนักการแพทย์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 ก.พ. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2224 9711 หรือ 0 2220 7534 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.msdbangkok.go.th/news/job/jobs%20220164.pdf

          สำนักการระบายน้ำ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดกองเครื่องจักรกล สำนักการระบายน้ำ จำนวนทั้งสิ้น 8 อัตรา ดังนี้ กลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้ำ 1 ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้ำ 2 ได้แก่ ตำแหน่งนายท้ายเรือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานซ่อมและบำรุงรักษา 2 ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งผู้ช่วยช่าง (ช่างยนต์) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ ชั้น 3 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 ก.พ. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2203 2612 ในวันและเวลาราชการ
————————— (มุทิตา สปส. รายงาน)

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/job/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ5NjgxMg==