image
Main Menu
BANGKOK
Competitive examination/Recruitment

      นางสาววรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวนทั้งสิ้น 8 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถยกกระเช้า) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ก.พ. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2281 6117 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkok.go.th/pomprapsattruphai  หัวข้อ ข่าวสาร “ประกาศรับสมัครงาน”

สำนักงานเขตคลองเตย เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตคลองเตย จำนวนทั้งสิ้น 21 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 18 อัตรา ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตคลองเตย ตั้งแต่วันที่ 8 - 26 ก.พ. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2249 9705 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bangkok.go.th/khlongtoei หัวข้อ “ข่าวสมัครงาน”

สำนักงานเขตประเวศ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในด้านการส่งเสริมงานสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่เขตประเวศ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขตประเวศ จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ระยะเวลาการจ้างภายในเดือน มี.ค. ถึงวันที่ 30 ก.ย. 64 ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ชั้น 5 สำนักงานเขตประเวศ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ก.พ. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2328 7153 ต่อ 6367 - 8 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bangkok.go.th/prawet หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์"


————————— (มุทิตา สปส. / อภิณห์พร นศ.ฝึกงาน รายงาน)