image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสอบแข่งขัน/สมัครงาน

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
สังกัดสำนักวัฒธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
ครั้งที่ 1/2564