image
Main Menu
BANGKOK
Competitive examination/Recruitment

 นางสาววรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตพระนคร เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง พี่เลี้ยง อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เพศหญิง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ มีประสบการณ์ด้านการดูแลเด็ก การเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานเขตพระนคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ม.ค. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2281 8124 - 25 ต่อ 6575 หรือ 0 2628 9067 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkok.go.th/pranakorn  หัวข้อข่าวสารรับสมัครงาน ประกาศคัดเลือกบุคคล

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 2 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 ม.ค. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 282 4887 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkok.go.th/pomprapsattruphai   หัวข้อข่าวสาร ประกาศรับสมัครงาน


------------------- (มุทิตา สปส. รายงาน)