image
Main Menu
กทม. ตั้งด่านสุ่มตรวจคนเดินทางข้ามจังหวัด การให้บริการงานทะเบียนกรุงเทพมหานคร ( 50 สำนักงานเขต ) อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อตัวเรา และคนที่เรารัก เตรียมจัดหามาตรการเยียวยาในส่วนของ กทม. ลดผลกระทบโควิด-19
HIGHLIGHTS
เตรียมจัดหามาตรการเยียวยาในส่วนของ กทม. ลดผลกระทบโควิด-19
อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อตัวเรา และคนที่เรารัก
การให้บริการงานทะเบียนกรุงเทพมหานคร ( 50 สำนักงานเขต )
กทม. ตั้งด่านสุ่มตรวจคนเดินทางข้ามจังหวัด
LATEST NEWS
up
down