Main Menu
BANGKOK PORTAL


ถาม - ตอบ ฝ่ายการคลัง

กลุ่ม :
ค้นหา :
สามารถชำระภาษีได้ทั้ง 50 เขต รวมถึงสามารถชำระที่ศาลาว่าการ กทม. ได้ด้วย ซึ่งภาษีแต่ละ ประเภทที่ชำระต้องได้รับการประเมินเรียบร้อยแล้วจากเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินของแต่ละเขต
ไม่สามารถชำระเงินล่วงหน้าได้ ต้องชำระทุกปี 
ไม่สามารถใช้ได้ ต้องใช้บัตรเครดิต/เดบิต ที่มีวงเงินคงเหลือในบัตรมากกว่าหรือเท่ากับราคาประเมินภาษี
สามารถชำระได้เฉพาะเช็คของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
สามารถชำระด้วยเช็คของธนาคารที่มีสาขาอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น
- การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ต้องเสียค่าธรรมเนียม 1% ของราคาประเมินภาษี
- การชำระเงินด้วยบัตรเดบิตที่เปิดบริการชำระเงิน Online ไม่มีค่าธรรมเนียม
ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. โดยไม่พักเที่ยง
ไม่สามารถลงวันที่ในเช็คล่วงหน้าได้ แต่สามารถลงวันที่ย้อนหลังได้ 1 เดือน