Main Menu
BANGKOK PORTAL


รับสมัครงาน

​หลักสี่รับสมัครอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตหลักสี่ 1 ตำแหน่ง
หลักสี่รับสมัครอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตหลักสี่

นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ แจ้งว่า เขตฯ กำลังเปิดรับสมัครอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตหลักสี่ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ค่าตอบแทน 360 บาทต่อวัน จำนวน 20 วันต่อเดือน ติดต่อสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 ก.ค.63 สอบถามโทร. 0 2982 2081-2 ต่อ 7426, 7427 หรือโทร. 0 2982 2092 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก>>