Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (เดิม)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 22 รายการ 28 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 22 รายการ 28 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เอกสารดาวน์โหลด