Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (เดิม)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 24 รายการ 28 ดวง
ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 24 รายการ 28 ดวง

เอกสารดาวน์โหลด