Main Menu
BANGKOK PORTAL


อำนาจหน้าที่และการบริการ

        


การให้บริการและตอบปัญหาทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 9822081-2 ต่อ 7411-13  หรือปรึกษาด้วยตนเองที่ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตหลักสี่ (ชั้น 2) ได้ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.  หรือทาง Facebook สำนักงานเขตหลักสี่ เว็บไซต์ www.bangkok.go.th/laksi