Main Menu
BANGKOK PORTAL


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน/ประจำปี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (O23)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (O24)