Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติประชากรและบ้าน

สถิติประชากรและบ้านท้องถิ่นเขตลาดกระบัง
ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2560

 
แขวง ประชากร (คน) บ้าน (หลังคาเรือน)
  ชาย หญิง รวม  
ลาดกระบัง 13,868 15,503 29,371 16,780
คลองสองต้นนุ่น 32,014 35,056 67,070 30,888
คลองสามประเวศ 7,418 8,152 15,570 10,783
ลำปลาทิว 11,550 12,314 23,864 12,203
ทับยาว 13,756 15,005 28,761 15,331
ขุมทอง 3,979 4,052 8,031 2,602
รวม 82,585 90,082 172,667 88,587