Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติประชากรและบ้าน

สถิติประชากรและบ้านท้องถิ่นเขตลาดกระบัง
ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561

 
แขวง ประชากร (คน) บ้าน (หลังคาเรือน)
  ชาย หญิง รวม  
ลาดกระบัง 14,093 15,863 29,956 17,999
คลองสองต้นนุ่น 32,161 35,494 67,655 32,265
คลองสามประเวศ 7,445 8,340 15,785 11,206
ลำปลาทิว 11,746 12,586 24,332 12,642
ทับยาว 14,246 15,545 29,791 16,718
ขุมทอง 4,023 4,120 8,143 2,759
รวม 83,714 91,948 175,662 93,589