Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติประชากรและบ้าน

สถิติประชากรและบ้านท้องถิ่นเขตลาดกระบัง
ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2564

 
แขวง ประชากร (คน) บ้าน (หลังคาเรือน)
  ชาย หญิง รวม  
ลาดกระบัง 14,285 16,192 30,477 20,681
คลองสองต้นนุ่น 31,868 35,441 67,309 33,531
คลองสามประเวศ 7,510 8,450 15,960 11,348
ลำปลาทิว 12,128 13,147 25,275 13,398
ทับยาว 14,775 16,237 31,012 18,482
ขุมทอง 4,053 4,163 8,216 3,017
รวม 84,619 93,630 178,249 100,457