Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติประชากรและบ้าน

สถิติประชากรและบ้านท้องถิ่นเขตลาดกระบัง
ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2562

 
แขวง ประชากร (คน) บ้าน (หลังคาเรือน)
  ชาย หญิง รวม  
ลาดกระบัง 14,124 15,925 30,049 18,042
คลองสองต้นนุ่น 32,127 35,495 67,622 32,489
คลองสามประเวศ 7,435 8,312 15,747 11,217
ลำปลาทิว 11,794 12,615 24,409 12,675
ทับยาว 14,273 15,624 29,897 17,702
ขุมทอง 4,033 4,115 8,148 2,766
รวม 83,786 92,086 175,872 94,891