Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติประชากรและบ้าน

สถิติประชากรและบ้านท้องถิ่นเขตลาดกระบัง
ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2561

 
แขวง ประชากร (คน) บ้าน (หลังคาเรือน)
  ชาย หญิง รวม  
ลาดกระบัง 14,094 15,855 29,949 17,508
คลองสองต้นนุ่น 32,140 35,467 67,607 32,003
คลองสามประเวศ 7,447 8,314 15,761 11,122
ลำปลาทิว 11,722 12,577 24,299 12,559
ทับยาว 14,237 15,516 29,753 16,602
ขุมทอง 4,021 4,125 8,146 2,749
รวม 83,661 91,854 175,515 92,543