Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติประชากรและบ้าน

สถิติประชากรและบ้านท้องถิ่นเขตลาดกระบัง
ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2563

 
แขวง ประชากร (คน) บ้าน (หลังคาเรือน)
  ชาย หญิง รวม  
ลาดกระบัง 14,390 16,215 30,605 18,826
คลองสองต้นนุ่น 32,279 35,751 68,030 32,929
คลองสามประเวศ 7,543 8,442 15,985 11,292
ลำปลาทิว 12,010 12,974 24,984 13,080
ทับยาว 14,656 15,989 30,645 18,282
ขุมทอง 4,041 4,135 8,176 2,838
รวม 84,919 93,506 178,425 97,247