Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติประชากรและบ้าน

สถิติประชากรและบ้านท้องถิ่นเขตลาดกระบัง
ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562

 
แขวง ประชากร (คน) บ้าน (หลังคาเรือน)
  ชาย หญิง รวม  
ลาดกระบัง 14,169 15,953 30,122 18,520
คลองสองต้นนุ่น 32,197 35,565 67,762 32,585
คลองสามประเวศ 7,441 8,321 15,762 11,227
ลำปลาทิว 11,842 12,686 24,528 12,813
ทับยาว 14,369 15,662 30,031 17,729
ขุมทอง 4,023 4,108 8,131 2,785
รวม 84,041 92,295 176,336 95,659