Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติประชากรและบ้าน

สถิติประชากรและบ้านท้องถิ่นเขตลาดกระบัง
ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2562

 
แขวง ประชากร (คน) บ้าน (หลังคาเรือน)
  ชาย หญิง รวม  
ลาดกระบัง 14,168 15,996 30,164 18,786
คลองสองต้นนุ่น 32,222 35,639 67,861 32,678
คลองสามประเวศ 7,487 8,333 15,820 11,253
ลำปลาทิว 11,915 12,798 24,713 12,856
ทับยาว 14,492 15,790 30,282 17,785
ขุมทอง 4,048 4,113 8,161 2,804
รวม 84,332 92,669 177,001 96,162