Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติประชากรและบ้าน

สถิติประชากรและบ้านท้องถิ่นเขตลาดกระบัง
ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563

 
แขวง ประชากร (คน) บ้าน (หลังคาเรือน)
  ชาย หญิง รวม  
ลาดกระบัง 14,383 16,183 30,566 18,924
คลองสองต้นนุ่น 32,207 35,706 67,913 33,040
คลองสามประเวศ 7,565 8,459 16,024 11,301
ลำปลาทิว 12,061 13,017 25,078 13,207
ทับยาว 14,744 16,071 30,815 18,334
ขุมทอง 4,052 4,156 8,208 2,859
รวม 85,012 93,592 178,604 97,665