Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติประชากรและบ้าน

สถิติประชากรและบ้านท้องถิ่นเขตลาดกระบัง
ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2561

 
แขวง ประชากร (คน) บ้าน (หลังคาเรือน)
  ชาย หญิง รวม  
ลาดกระบัง 14,101 15,826 29,927 17,491
คลองสองต้นนุ่น 32,135 35,421 67,556 31,987
คลองสามประเวศ 7,455 8,313 15,768 11,118
ลำปลาทิว 11,694 12,576 24,270 12,547
ทับยาว 14,204 15,515 29,719 16,596
ขุมทอง 4,021 4,129 8,150 2,741
รวม 83,610 91,780 175,390 92,480