Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติประชากรและบ้าน

สถิติประชากรและบ้านท้องถิ่นเขตลาดกระบัง
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563

 
แขวง ประชากร (คน) บ้าน (หลังคาเรือน)
  ชาย หญิง รวม  
ลาดกระบัง 14,232 16,130 30,362 18,818
คลองสองต้นนุ่น 32,303 35,742 68,045 32,858
คลองสามประเวศ 7,530 8,417 15,947 11,274
ลำปลาทิว 12,001 12,954 24,955 12,999
ทับยาว 14,599 15,941 30,540 17,933
ขุมทอง 4,042 4,131 8,173 2,826
รวม 84,707 93,315 178,022 96,708