Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติประชากรและบ้าน

สถิติประชากรและบ้านท้องถิ่นเขตลาดกระบัง
ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562

 
แขวง ประชากร (คน) บ้าน (หลังคาเรือน)
  ชาย หญิง รวม  
ลาดกระบัง 14,182 15,985 30,167 18,786
คลองสองต้นนุ่น 32,206 35,628 67,834 32,678
คลองสามประเวศ 7,470 8,340 15,810 11,253
ลำปลาทิว 11,905 12,778 24,683 12,856
ทับยาว 14,464 15,775 30,239 17,785
ขุมทอง 4,046 4,115 8,161 2,804
รวม 84,273 92,621 176,894 96,162