Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติประชากรและบ้าน

สถิติประชากรและบ้านท้องถิ่นเขตลาดกระบัง
ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2562

 
แขวง ประชากร (คน) บ้าน (หลังคาเรือน)
  ชาย หญิง รวม  
ลาดกระบัง 14,170 15,992 30,162 18,807
คลองสองต้นนุ่น 32,244 35,698 67,942 32,714
คลองสามประเวศ 7,498 8,334 15,832 11,260
ลำปลาทิว 11,941 12,824 24,765 12,887
ทับยาว 14,527 15,813 30,340 17,816
ขุมทอง 4,053 4,116 8,169 2,809
รวม 84,433 92,777 177,210 96,293