Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานำนักเรียนชั้นม.1-ม.3 จำนวน 405 คน ของรร.วัดลานบุญ ไปทัศนศึกษา ในวันที่ 16 ต.ค.2563 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี