Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ภาพกิจกรรม

ส่งเสริมอนุรักษ์พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นลาดกระบัง (8 ก.พ. 2558)
เช้าวันนี้ (8 ก.พ.58) เวลา 09.30 น. นายสิน นิติธาดากุล ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตลาดกระบัง ให้กับเยาวชนในพื้นที่จำนวน 150 คน ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตลาดกระบัง และวัดสุทธาโภชน์ ตามแนวนโยบายของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวิทยากรภูมิปัญญาในท้องท้องถิ่นลาดกระบัง ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในท้องถิ่น ส่งเสริมให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ใน วิถีชีวิต ความเป็นมา และภูมิปัญญาท้องถิ่น กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตลาดกระบัง ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกด้วย


ผู้ชม 1,048 ครั้ง
คุณยอมรับหรือไม่
ผู้โหวต 0 ครั้ง
ยอมรับ 0 ครั้ง
0.00 %
ไม่ยอมรับ 0 ครั้ง
0.00 %
รายการความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น